Поняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності. Поняття «інвестиційного менеджменту». Ціль, задачі, функції інвестиційного менеджменту. Тема правове регулювання інвестиційної діяльності
НазваниеПоняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності. Поняття «інвестиційного менеджменту». Ціль, задачі, функції інвестиційного менеджменту. Тема правове регулювання інвестиційної діяльності
страница1/6
Дата публикации17.08.2013
Размер0.93 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > Финансы > Документы
  1   2   3   4   5   6
ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Основи інвестиційної діяльності»

для студентів ф-ту № 9, що навчаються за спеціальністю

«Управління проектами» 7.18010004 та 8.18010013

ТЕМА 1. Інвестиції та їх роль в розвитку економіки країни.

Поняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності. Поняття «інвестиційного менеджменту». Ціль, задачі, функції інвестиційного менеджменту.

ТЕМА 2. Правове регулювання інвестиційної діяльності.

Суб’єкти інвестиційної діяльності та об’єкти інвестування. Права та обов’язки інвесторів. Поняття «інвестиційний клімат». Регулювання інвестиційної діяльності. Інвестиційний клімат в Україні. Організаційні форми інвестиційних інститутів в Україні. Характеристика діяльності інвестиційних інститутів.

^ ТЕМА 3. Концепція вартості грошей в часі.

Майбутня вартість теперішніх грошових коштів. Теперішня вартість майбутніх грошових потоків. Методи нарощування та дисконтування вартості за простими та складними відсотками. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності. Номінальна та реальна вартість грошей.

^ ТЕМА 4. Форми інвестування.

Класифікація інвестиційної діяльності. Інвестиційний ринок. Прямі реальні інвестиції. Джерела формування інвестиційних засобів.

^ ТЕМА 5. Ринок інструментів фінансового інвестування.

Грошовий ринок. Фондовий ринок. Первинний та вторинний ринок цінних паперів. Позабіржовий ринок. Правове регулювання та контроль ринку цінних паперів. Оцінка ефективності інвестування в цінні папери.

^ ТЕМА 6. Ризики в інвестиційній діяльності.

Інвестиційний ризик. Поняття інвестиційного ризику. Класифікація інвестиційних ризиків. Методи оцінки інвестиційних ризиків. Управління ризиками. Страхування інвестиційних ризиків. Визначення премії за ризик та принципи її розрахунку. Вимір систематичного ризику (-ризик).

^ ТЕМА 7. Оцінка інвестиційної привабливості проекту залежно від інвестиційної привабливості галузі, регіону, підприємства.

Оцінка інвестиційної привабливості проекту в залежності від привабливості регіону, галузі, підприємства. Методи оцінки привабливості підприємства. Метод балансової оцінки. Метод оцінки вартості заміщення. Метод оцінки очікуваного грошового потоку. Метод оцінки ринкової вартості.

^ ТЕМА 8. Методи оцінки ефективності альтернативних інвестиційних проектів.

Метод розрахунку показника чистої поточної вартості. Методи розрахунку індексу рентабельності інвестицій. Метод розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестицій. Метод розрахунку дисконтованого періоду окупності. Метод розрахунку коефіцієнту ефективності інвестицій.

^ ТЕМА 9. Оцінка ефективності інвестицій у довгострокові цінні папери.

Моделі оцінки вартості облігацій: з виплатою всієї суми відсотків при її погашенні; що обчислюється з дисконтом без виплати відсотків; розрахунок очікуваної норми валового інвестиційного прибутку за облігаціями. Моделі оцінки вартості акцій: при використанні акцій протягом невизначеного терміну; що використовується протягом попередньо визначеного терміну; зі стабільним рівнем дивідендів; зі змінним рівнем дивідендів за окремі періоди.

^ ТЕМА 10. Вибір портфелів інвестиційних проектів.

Типи портфелів цінних паперів та інвестиційних стратегій. Методи оптимізації фондового портфелю. Диверсифікація фондового портфелю. Оцінка ефективності фондового портфелю.

ЗАВДАННЯ

Завдання містить у собі три лабораторні роботи.
Лабораторная работа № 1
^ Построение финансового профиля проекта.
Цель лабораторной работы: на основе данных о денежных потоках предприятия научиться строить финансовый профиль проекта, реализуемого на предприятии.
^ Исходные данные:

необходимо использовать результаты бізнес-плана, который разрабатывался студентом при изучении дисциплины «Теория и практика бізнес-планирования»

  1. Отчет о прибылях и убытках (табл. 1);

  2. Отчет о движении денежных средств (табл. 2).


Ход работы:

  1. Сформировать денежные потоки проекта, используя данные бизнес-плана (табл.1 и табл.2).

  2. Построение финансового профиля проекта по месяцам (табл.3, рис.1).

  3. Построение финансового профиля проекта по кварталам (табл.4, рис.2).

  4. Сделать выводы по лабораторной работе.

  5. Составить отчет по лабораторной работе.Таблица 1

Отчет о прибылях и убытках

п/п

Наименование

Период времени

^ 1 год (месяцы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Валовый объём продаж

2.

Налог с продаж (НДС)

3.

Чистый доход от продаж

4.

Сырье и материалы

5.

Потери

6.

Сдельная заработная плата

7.

Прямые издержки

8.

Заработная плата служащих

9.

Аренда зданий и офиса

10.

Страхование

11.

Услуги связи

12.

Маркетинговые издержки

13.

Транспортные расходы

14.

Амортизация

15.

Выплаты процентов по займам

16.

Другие расходы

17.

Другие налоги

18.

Операционные издержки

19.

Другие доходы

20.

Убытки предыдущих периодов

21.

Суммарные издержки

22.

Прибыль до выплаты налогов

23.

Налог на прибыль

24.

Чистая прибыль
  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Поняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності. Поняття «інвестиційного менеджменту». Ціль, задачі, функції інвестиційного менеджменту. Тема правове регулювання інвестиційної діяльності icon1 Поняття, цілі І основні напрямки діяльності підприємства
Любое общество для обеспечения нормального уровня своей жизнедеятельности осуществляет множество видов конкретного труда. С этой...

Поняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності. Поняття «інвестиційного менеджменту». Ціль, задачі, функції інвестиційного менеджменту. Тема правове регулювання інвестиційної діяльності icon1. Поняття І сутність управління ризиками проектів Підходи до визначення...
Задание для выполнения контрольной работы по дисциплине «Управление рисками в проектах» для студентов ф-та №9, обучающихся по специальности...

Поняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності. Поняття «інвестиційного менеджменту». Ціль, задачі, функції інвестиційного менеджменту. Тема правове регулювання інвестиційної діяльності iconТема джерелознавство первісної історіі поняття „історичні джерела”....
Систематизація, аналіз та синтез джерел – послідовні ступені реконструкції історичного процесу

Поняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності. Поняття «інвестиційного менеджменту». Ціль, задачі, функції інвестиційного менеджменту. Тема правове регулювання інвестиційної діяльності iconВопросы по менеджменту
Факторы, обуславливающие эффективную деятельность (личностный, ситуационный, интегративный)

Поняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності. Поняття «інвестиційного менеджменту». Ціль, задачі, функції інвестиційного менеджменту. Тема правове регулювання інвестиційної діяльності iconМетодика и техника социологических исследований
Поняття, концептуальна будова І організація компонентів програми соціологічного дослідження

Поняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності. Поняття «інвестиційного менеджменту». Ціль, задачі, функції інвестиційного менеджменту. Тема правове регулювання інвестиційної діяльності iconВопросы к государственному экзамену
Современные концепции и подходы к менеджменту в социально-культурном сервисе и туризме

Поняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності. Поняття «інвестиційного менеджменту». Ціль, задачі, функції інвестиційного менеджменту. Тема правове регулювання інвестиційної діяльності icon2 економічний аналіз ефективності зед
Ефективність зовнішньоекономічної діяльності як сукупність різних форм економічних відносин певної країни із закордонними партнерами...

Поняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності. Поняття «інвестиційного менеджменту». Ціль, задачі, функції інвестиційного менеджменту. Тема правове регулювання інвестиційної діяльності iconПравила любительского и спортивного рыболовства Херсонська обласна...
Зареєстровано в Мiнiстерств юстицiї України м. Київ 28 квiтня 1999 р vd990215 vn19 за n 269/3562

Поняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності. Поняття «інвестиційного менеджменту». Ціль, задачі, функції інвестиційного менеджменту. Тема правове регулювання інвестиційної діяльності iconМетодичні рекомендації, тематика, запропонований план
Важливе значення для підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки майбутнього спеціаліста-історика має такий вид діяльності,...

Поняття «інвестиції». Сутність інвестиційної та інноваційної діяльності. Поняття «інвестиційного менеджменту». Ціль, задачі, функції інвестиційного менеджменту. Тема правове регулювання інвестиційної діяльності iconСписок тем для написания курсовой работы по финансовому менеджменту
Механизмы, обеспечивающие связь предприятия и рынка через финансовую отчетность

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов