1. Промисловий маркетинг. Суть, визначення та завдання. Природа споживчої поведінки на промисловому ринку. Факторы =>поведение потребителей на промышленном рынке
Название1. Промисловий маркетинг. Суть, визначення та завдання. Природа споживчої поведінки на промисловому ринку. Факторы =>поведение потребителей на промышленном рынке
страница5/6
Дата публикации18.07.2013
Размер0.94 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > География > Документы
1   2   3   4   5   6

Екзаменаційний білет № 23

1. ^ Особливості попиту на промисловому ринку. Індустріальний ланцюг та попит. Пан зозулев и его стратегия стр.73-82 (да, много, но ничего нового нету)))

2. Основні документи відділу постачання. Перелік та стисла характеристика.

Документи, які регламентують діяльність заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (комерційного директора, начальника відділу МТП); Положення про відділ матеріально-технічного постачання, Посадова інструкція заступника начальника відділу, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Основними типовими документами з оприбуткування та видачі матеріалів є:

- Накладні; Накладна — в комерційній практиці супроводний документ, що надається продавцем покупцеві і вміщує перелік товарів, їх кількість і ціну, по якій вони будуть поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага і т. д.), умови постачання і зведення про відправника і одержувача. Виписка накладної свідчить про те, що (крім випадків, коли постачання здійснюється по передоплаті), у покупця з'являється обов'язок оплати товару відповідно до вказаних умов.

- Товарно-транспортні накладні;

- Прибуткові ордери; первинний документ, який застосовують для обліку матеріальних цінностей, що надходять від постачальників на склад підприємства, організації, установи. Використовують його для кількісно-сумового обліку цінностей. П.о. є багаторядковий (приймають кілька видів матеріальних цінностей) і однорядковий (приймають один вид матеріалів). Надходження готівки в касу оформляють прибутковим касовим ордером. Див. також Ордер прибутковий касовий.

- Акти про приймання матеріалів тощо. Дана форма акту застосовується для оформлення приймання матеріальних цінностей, які мають розбіжності з даними супровідних документів постачальника як за кількістю, так і за якістю. Також він складається при прийманні матеріалів, які прибули без супроводжуючих документів. Акт складається у 2-х примірниках приймальною комісією, в складі якої обов’язково бере участь матеріально-відповідальна особа, в підзвіт якої передані ТМЦ та представника-відправника (постачальника), або представника незацікавленої організації. Акт затверджується керівником підприємства (організації) чи особою, яка на те уповноважена.

Основними документами, що відображають відпуск матеріалів зі складу для внутрішньогосподарських потреб, є

  • лімітно-забірні картки , Відпуск матеріалів, що повторюються, можна оформляти лімітно-забірними картками, що об’єднують у собі розпорядчий документ, який містить ліміт (граничну кількість) відпуску, й накопичувальний виправдний документ, що підтверджує багаторазовий відпуск матеріалів зі складу в рахунок ліміту. Лімітно-забірні картки заповнюються планово-виробничим відділом напередодні одержання матеріалу (місяця) і візуються відділом постачання (на малому підприємстві заступником директора). Використовують також лімітно-забірні картки типової форми № М-28 і № М-28а (при будівельних роботах). У лімітно-забірних картках зазначається місячний ліміт відпуску даному цеху (фізичній особі - робітникові) матеріалів певного номенклатурного номера (або декількох номерів).

  • накладні-вимоги. Накладні-вимоги являють собою єдність розпорядчого і виправдного документів і використовуються для одноразового відпуску матеріалів.

Я більше ничего к сожалению нормального не нашла.

3. ^ Сегмент. Сегментація ринку. Переваги та проблеми, що пов`язані з сегментації ринку. Зозулев и его стратегия стр 259-262, 268-

4. Етапи життєвого циклу ринку, товару та бренду. Їх стисла характеристика та

взаємозв’язок. Старостина зозулев стр 71-73 товара. Зозулев и его рыночная стратегия 432- 434 – рынка 446- междунар рынка

Существует ли жизненный цикл бренда?

Пост admin | Категория Долгосрочное поддержание бренда

Thursday May 29, 2008
Как ни странно, но понятие жизненного цикла бренда отсутствует в большинстве книг по вопросам брендинга, что видно даже при простом изучении их предметных указателей. Означает ли это, что в отличие от товаров бренды не имеют жизненного цикла? Но на практике в ряде правовых споров вопрос о существовании жизненного цикла товарной марки возникает все чаще. Например, в 2002 году LVMH, ведущая мировая группа по производству брендов и товаров, относящихся к категории «люкс», подала в суд на известную консалтинговую группу Morgan Stanley: ее представители высказали мнение, что бренд Louis Vuitton (появившийся в 1854 году) на данный момент — «зрелый бренд»; это суждение послужило причиной появления скрытых и высказанных вслух выводов со стороны финансовых аналитиков, а также клиентов и инвесторов компании. Зрелость рассматривается как типичный этап жизненного цикла товара, который следует за запуском, ростом, и предваряет упадок. Описание бренда, как вступившего в пору своей зрелости, предполагает, что он приблизился к своему упадку, таким образом, подобное заявление могло нанести вред репутации группы L V M H и оценке ее акций.

Жизненный цикл товара действительно существует. Это доказывает история. Все товары (под которыми мы понимаем набор физических атрибутов) имеют свой жизненный цикл. Проблема состоит в том, что концепция этого цикла товара разрабатывалась, главным образом, на основе ретроспективного взгляда. Сейчас можно легко реконструировать жизненный цикл таких товаров, как нейлон, транзисторы, универсальные вычислительные машины, мини-компьютеры, машины для обработки текстов и т. д. Все они были заменены более эффективными товарами. Microsoft погубил Wang: использование программного обеспечения для обработки текстов было лучшим решением, чем применение предназначенного для этой цели оборудования. Если посмотреть на общие данные объемов продаж во всей отрасли по производству нейлоновых изделий, то можно проследить типичную схему: стадия рождения и запуска, стадия роста, стадия зрелости и упадок. О зрелости свидетельствует вступление в стадию отсутствия видимого прогресса и выравнивания объемов продаж.

В качестве концепции, формирующейся постфактум, модель жизненного цикла товара всегда правильна. Однако, как мы видим из философии науки Поппера (Popper), те концепции и теории, которые нельзя опровергнуть, не могут быть правильными. На практике менеджеры не в состоянии суверенностью определить, в какой части жизненного цикла товара они находятся. Следует ли им интерпретировать любую стабилизацию продаж как свидетельство того, что товар достиг стадии зрелости, и принимать соответствующие маркетинговые решения? Или, напротив, они могут утверждать, что упадок был вызван исключительно плохим маркетингом и проведение дополнительной работы по определению и устранению причин такой стабилизации приведет к новому росту продаж. Существует множество путей, ведущих к росту товара:

- через расширения товарных линий, позволяющие учесть новые краткосрочные тенденции рынка и повысить видимость бренда;

- через расширение дистрибуции, чтобы сделать бренд более доступным покупателям, где бы они ни находились;

- через уменьшение отличия цены от более дешевых потенциальных субститутов;

- через постоянные «подтяжки» или инновации, позволяющие поставлять большую ценность покупателям и восстановить воспринимаемое отличие;

- через репозиционирование, обновленную рекламу или коммуникацию, направленные на адаптацию предложения ценности к существующим конкурентным условиям.

Бренд — не товар. Несомненно, он основывается на товаре или услуге. Бренд Nike начинался с пары кроссовок, Lacoste — с рубашки, a L’Oreal — с краски для волос. Но как видно из этих примеров, бренды начинали с одного товара, а затем продолжали расти, включая в себя множество товаров. Изначально марка Louis Vuitton принадлежала производителю товаров для перевозки багажа, предназначенных для аристократии, с тех пор она превратилась в полноценный бренд роскошных товаров, охватывающий многие товарные категории. Недавно компания наняла на работу многообещающего дизайнера Марка Джекобса (Mark Jacobs), который должен разработать первую линию одежды Louis Vuitton. Вскоре компания предполагает заняться выпуском духов. Бренд плывет на волнах новых товаров и присущего им роста. Закончится ли этот процесс? Должны ли бренды, которые управляются подобным образом, достигать стадии выравнивания?

Одно можно сказать с уверенностью. Бренды, которые управляются подобным образом, но остаются связанными с единственным товаром или даже единственной версией товара, зависят от его жизненного цикла. Нам всем известны бренды, которые действительно обозначают один очень специфический товар: Marmite (вкусная паста с истинно английским вкусом), Xerox (фотокопировальные устройства), Polaroid (фотоаппараты для получения мгновенных снимков), Wonderbra и т. д.

Естественно, такие бренды, как Ariel или Skip, больше уже не могут расти на рынке высокоактивных стиральных порошков с низким пенообразованием. В Европе доля рынка этих брендов колеблется в пределах 11-12 %. Они всячески стараются обеспечить себе прорыв с помощью постоянных инноваций, но очень быстро возникают их имитации, поэтому процесс все больше напоминает «окопную войну», в которой продвижение вперед происходит за счет отвоевания ярда за ярдом. Для роста этих брендов существуют два источника. Первый из них — географический: все еще не охваченными остаются российский рынок и все страны, ранее принадлежавшие к коммунистическому лагерю, а также Азия (хотя эти рынки привлекательны также для бренда Tide, эквивалента Ariel в Соединенных Штатах). Второй источник роста — расширения бренда. Почему Ariel должен быть удовлетворен положением со-лидера рынка стиральных порошков? Не следует ли ему переопределить свою сферу деятельности, свою миссию, перейдя к уходу за тканями в целом?

После того, как будут охвачены все страны мира и произведены все возможные расширения, обязательно произойдет выравнивание общих продаж. Это долгосрочное предсказание столь же неопровержимо, как и знаменитое высказывание Дж. М. Кей-неса (J. M. Keynes): «В конце концов мы все умрем». Однако на практике, в рамках короткого и среднего периода времени, всегда можно найти источники роста, только для этого требуется больше усилий и работы.

В любом случае новое базисное правило расчета стоимости товарной марки дает ясный и четкий ответ на вопрос о практическом существовании жизненного цикла бренда. Стоимость бренда не должна амортизироваться только по той простой причине, что невозможно сделать уверенных прогнозов относительно срока их жизни. Подобные прогнозы нужны, чтобы начислять амортизацию за 5,10 или 40 лет. Стандарты и нормы бухгалтерских расчетов, которые предстоит принять по всему миру, должны развеять представление о жизненном цикле бренда как об оперативном понятии (а не историческом объяснении).

5. ^ Стратегії ціноутворення на товари-імітатори на промисловому ринку. Старостина зозул стр 85, но тут не пром. Рынок

Основні цінові стратегії промислових підприємств
Стратегія ціноутворення змінюється, як правило, з переходом товару з одного етапу життєвого циклу на інший. Особливо відповідальним є етап виведення товару на ринок. При цьому потрібно розрізняти підходи до встановлення ціни на принципово новий товар і на товар-імітатор. Підприємство не просто встановлює єдину ціну, а створює систему цін (охоплюючи ціни на різні товари з асортименту) і коригує ціни на свою продукцію і/або послуги з огляду на витрати, попит і зовнішні фактори. Наприклад, зміна конкурентного середовища підприємства робить його або ініціатором зміни ціни, або змушує реагувати на цінові ініціативи конкурентів. Відповідно до цього розрізняють п'ять стратегій (рис. 9.4).
Якщо йдеться не про окремо взятий товар, а про товар як частину товарної номенклатури, то використовують (у межах товарної номенклатури) такі різновиди стратегії ціноутворення (встановлення ціни):
• у межах товарного асортименту (встановлюються цінові інтервали між товарами, які входять в асортиментну групу);
• на супутні товари (які продаються разом з основними виробами);
• на побічні продукти виробництва (встановлюються ціни на малоцінні побічні продукти виробництва, щоб позбавитись їх).
Підприємства, які планують розробити новий товар-імітатор, стикаються з проблемою його позиціонування щодо товарів-конкурентів за показниками якості й ціни. Для такого випадку пропонується чотири варіанти стратегії позиціонування ціни (рис. 9.5):
• стратегія преміальних націнок може використати підприємство, яке виготовляє високоякісний товар і тому призначає найвищу ціну;
• стратегія підвищеної ціннісної значущості відповідна реакція підприємства на дії конкурентів, які вдаються до стратегії преміальних націнок;
• стратегія завищеної ціни — передбачає, що підприємство завищує ціну на товар з огляду на високу якість. Це може тривати доти, поки споживач не помітить невідповідності між ціною та якістю і не відмовиться від купівлі цього товару;
• стратегія економії — використовується підприємством, яке виготовляє товар невисокої якості і продає його за низькою ціною.

^ Екзаменаційний білет № 24

1. Структура споживачів на промисловому та споживчому ринках. Зозулев и его рыночная стратегия стр 27-28

2. Критерій прийняття рішень про закупівлю на промисловому ринку. Їх стисла

характеристика.

^ Критерии принятия решения о покупке.

Критерии оценки и отбора поставщиков материальных ресурсов зависят от требований потребителей логистической системы и могут быть различными. Обычно их три-четыре, в отдельных случаях их может быть более 60. В то же время независимо от специфики отрасли, размера предприятия, особенностей производства важнейшими критериями в процессе оценки и отбора согласно требованиям закупочной логистики являются следующие.

1. Надежность снабжения.

2. Качество поставляемой продукции.

3. Приемлемая цена.

4. Удаленность генератора материальных потоков от потребляющей логистической системы.

5. Сроки выполнения текущих и экстренных заказов.

6. Способность обеспечить поставку запасных частей в течение всего срока службы поставленного оборудования.

7. Психологический климат в трудовом коллективе поставщика.

8. Организация управления качеством продукции у поставщика.

9. Кредитоспособность и финансовое положение поставщика.

10. Репутация и роль в своей отрасли.

11. Имидж.

12. Оформление товара (упаковка).

13. Наличие резервных мощностей у источника поставки.

Майклом Р. Линдерсом и Харольдом Е. Фироном предлагается другая шкала критериев (критерии расположены в порядке убывания приоритета).

1. Качество продукции.

2. Своевременность доставки (на основе фактов соблюдения или несоблюдения ими сроков поставок).

3. Цена (сравнение реальной цены с желаемой или с минимальной у других поставщиков).

4. Обслуживание (качество технической помощи, отношение поставщика и время ответа на просьбы о помощи, квалификация обслуживающего персонала и т. д.).

5. Повторные предложения по разработке продукции или услуги по снижению цены.

6. Техническая, инженерная и производственная мощности.

7. Оценка дистрибуторских возможностей (если поставщик выполняет функцию дистрибутора).

8. Детальная оценка финансов и управления.

Указанная шкала критериев используется большинством зарубежных фирм-производителей продукции при выборе (или предварительном отборе) поставщиков материальных ресурсов.

Обобщение рассмотренных подходов позволяет выделить главные критерии, на которых рекомендуется строить систему выбора поставщика:

1. Качество продукции. Относится к способности поставщика обеспечить товары и услуги в соответствии со спецификациями, а также с требованиями потребителя независимо от того, соответствует ли она спецификации.

2. Надежность поставщика (честность, отзывчивость, обязательность, заинтересованность в ведении бизнеса с данной компанией, финансовая стабильность, репутация в своей сфере, соблюдение ранее установленных объемов поставки и сроков поставки и т. д.).

3. Цена. В цене должны учитываться все затраты на закупку конкретного материального ресурса, т. е. транспортировку, административные расходы, риск изменения курсов валют, таможенные пошлины и т. д.

4. Качество обслуживания. Оценка по данному критерию требует сбора информации у достаточно широкого круга лиц из различных подразделений компании и сторонних источников. Необходимо соблюдать мнения о качестве технической помощи, отношении поставщика к скорости реакции на изменяющиеся требования и условия поставок, к просьбам о технической помощи, квалификации обслуживающего персонала и т. д.

5. Условия платежа и возможность внеплановых поставок. Поставщики, предлагающие выгодные условия платежа (например, с возможностью получения отсрочки, кредита) и гарантирующие возможность получения внеплановых поставок, позволяют избежать многих проблем снабжения.
Специфические критерии могут отражать особенности сегментов промышленного рынка.
Зозулев и его рыночная стратегия стр 60-72

3. ^ Позиціонування. Визначення. Основі етапи позиціонування на промисловому та

споживчому ринках. Зозел и его рыночная стратегия стр 391,394-398, 408 - 410

4. ^ Кластерний механізм посилення конкурентних позицій промислових підприємств.

Стисла характеристика. Зозулев и его рыночная стратегия стр 80 (но там оч мало)

Кластерный механизм связан с парность спроса. Он заключается в том, что наиболее конкурентоспособные компании имеют тенженцию к концентрации, образуя кластеры.

Кластер – сообщество компаний тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентносособности друг друга. В результате успехи одних компаний, оживляют другие связанные сними компании.

Мефирменные сети- спец. форма сотрудничества и взаимозависимости фирм ( учавствуют как минимум 3 контрагента) , основанное на долгосрочных обязательствах, для усиления их конкурентных позиций на рынке.

Виды сетей:

1. Межфирменный альянс- сотруднечество конкурентов, действующих на одной ступени цепочки создания ценности. (пр. Сони- Ериксон)

2.Динамическая фокальная сеть- сеть, сгруппированная вокруг одной центральной единицы, которая кооридинирует деятельность остальных (пр. Авиант, Дженерал Электрик)

3. Цепочка ( «сеть») создания ценности. Имеет долгосрочную ориентациюи состоит из партнеров, имеющих равные права и обслуживающие специальные рынки.

4.Фокальная сеть поставок. Похожа на предыдущий вид, но поставщики находяться на разных ступенях создания ценности.

5. Виртуальная организация. Члены виртуальной организации добиваются расширения своих границ за счет достижения значительного виртуального размера. Краткосрочных характер, под заказ.
5. Монополістична конкуренція та маркетингові завдання підприємства.Зозел и его рыночная стратегия стр 132-134

Екзаменаційний білет № 25

1. Фактори чутливості споживачів до ціни.

1. Унікальність (покупці не дуже чутливі до ціни, якщо товар має унікальні властивості); 2.Знання аналогів (==, якщо не знають про аналоги)

3. Труднощі порівняння (==, якщо товари важко порівняти)

4. Сумарні витрати (==, якщо ціна товару становить невелику частку їхнього доходу)

5. Кінцева корисність. ( покупці менш чутливі до ціни, чим меншу частку становить вартість товару в загальних витратах для отримання кінцевого результату)

6. Розподіл витрат (==, якщо вони поділяють її з іншими)

7. Безповоротність інвестицій ( ==, якщо він використовується разом з раніше купленим основним товаром, що характеризується безповоротністю витрат)

8. Зв'язок ціни і якості ( ==, якщо товар викликає сильні асоціації з якістю, престижем)

9. Запаси (==, якщо у них немає можливості зробити запас товарів)

2. ^ Підходи до управління малими замовленнями.

Управління і організація закупівель невеликих замовлень має велике значення для забезпечення ефективної роботи по постачанню. Вартість їх незначна, але їх багато, що викликає складність в обробці цих замовлень. Усуненню цих складнощів може сприяти:

- збільшення кількості стандартизованих найменувань;

- управління невеликими заявками в процесі їх накопичення;

- встановлення календарного плану отримання заявок від окремих постачальників в окремі дні;

- впровадження системи «точно в час»;

- організація системи централізованого зберігання окремих партій товарів, що замовляються щотижнево або щомісячно;

- оплата готівкою невеликих сум місцевим постачальникам, що зберігає час і обмежує адміністративне управління;

- впровадження системи бланків замовлень, яка передбачає підписання типового контракту на рік, наприклад, і потім щоденні, щотижневі, щомісячні поставки невеликих партій по бланках замовлень;

- впровадження електронної системи замовлень

(ничего не нашла и скопировала со шпор ЛизавеТТы)

3. ^ Етапи позиціонування. Їх стисла характеристика. Зозулев и его рыночная стратегия стр 394-398

4. Економіко-математичні методи аналізу товарного портфелю промислового підприємства.Зозулев и его базарная стратегия стр 465-466

5. Стратегія конкуренції у глобальних галузях. Зозулев и его рыночная стратегия стр. 443-448

Екзаменаційний білет № 26

1. Стратегія конкуренції у галузях, що занепадають.Зозулев и его рыночная стратегия стр. 442-443

2. ^ Специфікація на промисловий товар. Суть, вид, призначення. Розробка специфікації

продуктів.

Специфика́ция — (позднелат. specificatio, от лат. species - род, вид, разновидность и facio - делаю) инженерный термин, обозначающий набор требований и параметров, которым удовлетворяет некоторая сущность. К примеру, мост через реку удовлетворяет таким параметрам, как максимальный общий вес нагрузки, максимальная нагрузка на ось, максимальная скорость ветра и т. д.
Согласно определению, приведенному в Единой системе конструкторской документации (ЕСКД), спецификация — основной конструкторский документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса, комплекта. В спецификации содержится подробное перечисление узлов и деталей какого-либо изделия, конструкции, установки и т. п., входящих в состав сборочного или монтажного чертежа.

Согласно определению, приведённому в Политехническом словаре, спецификация - выполненный в форме таблицы документ, определяющий состав какого-либо изделия. Содержит обозначения составных частей, их наименования и количество.

Также под спецификацией часто подразумевается документ с перечислением условий, которым должен удовлетворять производственный заказ (то есть требования клиента к производителю). Чаще всего в русском языке такую спецификацию называют техническим заданием. Тем не менее, в сфере программирования и компьютерных систем этот термин употребляется наравне. К примеру, спецификация программного комплекса включает описания диалогов пользователя, требования к памяти и процессорам, производительности системы.

Спецификации позволяют вам размещать в одном товарном предложении несколько идентичных товаров, отличающихся лишь пользовательскими характеристиками. Например, цветом - для корпуса техники, или размером - для одежды. Для вас мы сами разработали и реализовали систему управления спецификациями, позволяющую создавать абсолютно любой набор и тип спецификаций, не только по цвету или размеру, а любой, какой только вам понадобиться.

Конечно, если ваш товар не требует никаких спецификаций, вы можете обойтись без них. Но во всех противоположных случаях, спецификации здорово позволят вам сэкономить личное время при добавлении новых или изменении существующих товаров в вашем интернет-магазине.

Как установить спецификацию для товара?

Есть несколько путей указания спецификации товара. Основной - это присвоение товару одной из готовых, заранее добавленных вами спецификаций. Первым делом вам необходимо будет создать соответствующую спецификацию (главное меню: Товары и услуги - Спецификации - Создание новой спецификации), например так:

создание новой спецификации

Название спецификации - произвольное название, удобное и понятное для вас. Список спецификаций - это и есть тот конкретный список различных доступных свойств товаров с данной спецификацией.

Теперь, когда у нас создана хоть одна спецификация, мы можем указывать спецификацию товара при его создании или редактировании:

выбор спецификации товара

Но существует и альтернативный путь описания спецификаций товара, он более подходит для частных случаев. Итак, предположим, вы продаете телефоны, и большинство моделей ваших товаров доступны в одних и тех же цветовых решениях. Пусть их описывает созданная нами спецификация под условным названием "Основные цвета". И тут у вас появляется новая товарная позиция, отличающаяся он созданного нами набора "Основные цвета", скажем, товар представлен аппаратами с белыми, черными и серебристыми корпусами, а вот варианта розового цвета, указанного в нашей демонстрационной спецификации "Основные цвета", нет. Что же делать? Если мы изменим наш набор спецификаций "Основные цвета", это повлияет на все связанные с этой спецификацией товары (подробней смотрите тут +++). Создавать отдельную спецификацию для товара с каким-то уникальным набором спецификации не особо удобно.

У этой ситуации есть простое решение. Когда у вас появляется товар с уникальным списком спецификации, вместо того чтоб специально под него создавать спецификацию, вы можете прописать для него индивидуальный список характеристик. Делается это в главном меню: Товары и услуги - Спецификации - Индивидуальные настройки спецификаций товаров. Вам достаточно просто выбрать товар, спецификации для которого вы хотите изменить, и прописать для него необходимый набор свойств.

Итак, подведем итоги. Вы можете создать несколько основных групп спецификаций, и связать с любой из них свой существующий или добавляемый на сайт товар - это быстро и удобно, в один клик вы указываете все необходимые настройки. При добавлении же товара с очень редкими, или даже уникальными характеристиками, нет необходимости непосредственно под него создавать спецификацию: просто добавляйте этот товар, и указывайте индивидуальный для него набор свойств.

(тут вообще херь, ничего негде нет((
3. ^ Основні заходи цільового маркетингу, їх стисла характеристика. Старостина зозел стр 56 (там схема и можно еще почитать тут чутьпобольше прокаждый этап)

4. Ризик у базових стратегіях. Зозулев и его рыночная стратегия стр 248 и мы еще чет такое готовили ему на пару, но я не помню риски то были или переваги)

5. Тактика ціноутворення на промисловому ринку. Старостина зозул стр 87 зозулев и его стратегия стр363

Перманентный и латентный гомосексуалист.

Екзаменаційний білет № 27

1. Попит. Генезис та види попиту. Класифікація потреб за Кейнсом та Еботом. Зозулев и его стратегия стр 73-75, 342-349

2. ^ Життєвий цикл промислового товару. Види ЖЦТ на внутрішньому та міжнародному

ринках. 71-73 старост зозул зозулев и его рыночная стратегия 446- междунар рынка в конспекте есть задачи сегментирования на каждом этапе

3. ^ Основні помилки, що виникають під час ринкового позиціонування. Їх стисла

характеристика. Зозулев рыночное позиционирование стр 139-146 зозулев и его рыночная стратегия стр 416-419

4. Стратегія інтенсивного росту в межах базового ринку. Сутність, види, характеристика. Зозулев и его рыночная стратегия стр 421, 228-232 або, як то кажуть, тут скорочено- 424-426

5. Методи оцінки конкурентних переваг промислового підприємства на ринку. Зозулев и его рыночная стратегия стр 357-359

Екзаменаційний білет № 28

1. Методика аналізу конкуренції. Основні етапи. Зозулев и его рыночная стратегия стр 356-366

2. Аналіз ефективності ринкового позиціонування.зозел рынкове позицион стр 147-150

3. Модель покомпонентного аналізу конкурентів за М. Портером.Зозулев и его рыночная стратегия стр 147-148

4. Стратегія лідера. Сутність, імплементація, умови застосування. Зозулев и его рыночная стратегия стр 428-429

5. Порівняльний аналіз основних напрямів підвищення прибутковості діяльності

промислового підприємства.Зозулев и его стратегия стр 153-155

Екзаменаційний білет № 29

1. Корпоративні стратегії у маркетинговому середовищі. Їх загальна характеристика. Зозулев и его рыночная стратегия стр 176-180 (если я правильно поняла)

2. ^ Підхід “точно в строк” при закупівлі матеріалів. Його характеристика та зв’язок із

маркетинговою стратегією промислового підприємства. Зозулев и его рыночная стратегия стр 63

^ Традиційний підхід полягає в утриманні складського господарства і створенні певного обсягу матеріальних запасів. Застосовують цей підхід тоді, коли можливості виробництва і його потреби неадекватні, існують проблеми з транспортуванням і ризик неритмічної роботи з постачальниками, наявний значний дефіцит окремих позицій сировини і матеріально-технічних ресурсів (природний і штучний дефіцит), залежність від суміжників, які одержують сировину і матеріали з інших країн.

Проте в умовах динамічного ринкового середовища запаси підприємства не завжди вирішують його проблеми (виробничі, постачання, збутові, комерційні тощо), а часто навіть зумовлюють значні збитки (підвищується вартість матеріалів на суму витрат їх зберігання, погіршується їх якість, зменшуються обігові кошти).

Підхід "точно у визначений час" ("з коліс") потребує суворого контролю. Його доцільно використовувати в разі близького розташування виробника та споживача, стабільності планів виробництва (споживачі передають товаровиробникам свої шестимісячні плани виробництва, а також двадцятиденні заявки, наявності системи телекомунікації, організації надійного щоденного постачання, постійного проведення функціонально-вартісного аналізу тощо.

У разі застосування розглянутого підходу загальні витрати виробництва можна зменшити на 30~50 %, запаси і обсяг незавершеного виробництва — на 50-100 %, а також позбутися потреб у складських приміщеннях та виробничих площах, оптимізувати швидкість виконання обслуговуючим персоналом своїх функцій тощо.

Нині такий підхід застосовують на багатьох провідних підприємствах світу: "Campbell" (харчова промисловість), "Vomer Lambert" (фармацевтика), "Motorola", "Intel" (напівпровідники), "Harley Devidson" (виробництво мотоциклів). Зокрема, на останньому з перелічених підприємств застосування цього підходу уможливило вивільнення 22 млн дол. обігових коштів, що були заморожені в запасах лише одного підприємства. Однією з перших у світі підхід "точно в час" започаткувала фірма "Mazda" в 1979 р.

Створення запасів матеріальних ресурсів — основне питання планування МТЗ, тому перебуває під постійним контролем працівників постачання.

Управління запасами є проблемою, загальною для підприємств і фірм будь-якого сектору системи господарювання. Існує багато причин, з яких фірми йдуть на створення запасів. Основним доказом є те, що на підприємстві має бути певна кількість матеріальних ресурсів для підтримання виробничого процесу. За відсутності необхідного запасу підприємство може зазнати значних збитків.

Є й інша причина для створення запасів. Наприклад, сезонність, тобто тільки в певний сезон є можливість завозити окремі види ресурсів (заготівля річкового піску для виготовлення залізобетонних виробів, заготівля цукрового буряку для переробних заводів тощо).

Створюючи запас, необхідно враховувати, що розширення асортименту товарів на ринку приводить до скорочення життєвого циклу товару, а також впливає на поведінку партнерів, покупців і конкурентів. Запаси — це оборотний капітал; чим їх менше, тим ефективніше виробництво. Критерієм оптимізації запасів слугують витрати зберігання закупівель; утримання запасів тощо. Витрати закупівель охоплюють:

  • витрати на оформлення замовлення;

  • витрати на оформлення угоди з поставок;

  • транспортні витрати;

  • витрати на складування та зберігання.


Деякі витрати фіксуються в замовленні й не залежать від його обсягу, інші, наприклад транспортні та складські, перебувають у прямій залежності від величини замовлення.

Перспективним методом управління запасами є управління запасами «точно в строк».

«Точно в строк» — це філософія, яка може бути застосована в логістиці до всіх аспектів підприємництва, у тому числі виробництва, відвантаження та закупівлі товарів. Основою цієї філософії є те, що всі небажані запаси потрібно довести до мінімуму. Традиційна політика передбачає, що продукція має бути «про всяк випадок», щоб можна було задовольняти непередбачені потреби в ній. Однак така практика дорого коштує, адже запаси необхідно зберігати. У процесі діяльності фірми постійно виникають питання — чи будувати на наявних площах складські приміщення для зберігання запасів чи спрямовувати грошові кошти на розширення виробничої потужності, а відповідно — на збільшення випуску продукції. Нині підприємства дедалі частіше обирають другий підхід, оскільки метод «точно в строк» пов’язує всю діяльність у процесі виробництва та розподілу. Мета цього методу — виробляти та відвантажувати продукцію точно в строк для її подальшого використання. Особливе значення для реалізації принципу «точно в строк» мають такі аспекти, як закупівля та виробництво разом з контролем якості.

Принцип «точно в строк» застосовують для скорочення або ліквідації запасів. Передбачається наявність потрібного матеріалу у відповідному товарно-розподільчому центрі в потрібний час та доставка його на наступний день після замовлення, причому в належному стані й без втрат.

Принцип «точно в строк» передбачає наявність кількох надійних постачальників на тривалий термін з гарантією високої якості обслуговування. Для успішної реалізації цього методу велике значення має спосіб транспортування вантажів. За використання методу «точно в строк» на деяких компаніях спостерігається тенденція до скорочення кількості постачальників та їх географічного наближення до споживачів.
3. Модель М. Портеру аналізу конкуренції в галузі.Зозулев и его рыночная стратегия стр 145(последний абзац) – 147

4. Системи класифікації та кодування товарів.зозулев и его стратегия стр 467-475

5. Види стратегій, з якими має визначитися маркетолог на промисловому ринку. Загальна

характеристика. Зозулев и его стратегия стр 16 там прописаны стратеги которые надо в процессе решить. А их определения раскиданы.
^ Екзаменаційний білет № 30

1. Типи маркетингу, які може використовувати підприємство. Їх характеристика. Зозулев и его рыночная стратегия стр 382-390 (да, много(((

2. ^ Карта сприйняття як методу пошуку інноваційних ідей компанією. Методи побудови карт сприйняття. Зозулев и его рыночная стратегия стр 395-398 риночное позионирование стр 57-64 (там про карты объедененных просторов можно пропустить)

3. ^ Основні засади, з якими має визначитися маркетолог для кожного ринкового сегменту. Зозулев и его стратегия стр 307-308 ( но я тут не уверенна, если кто-то знает чет другое-то прошу в студию))))

4. ^ Конкурентні стратегії підприємства. Види та загальна характеристика. Зозулев и его рыночная стратегия стр 427 – 432 и схема на 433

5. Чиста конкуренція та маркетингові завдання підприємства.зозел и его базарная стратегия стр 132

^ Екзаменаційний білет № 31

1. Тест-таблиця Х. Вільдемана. Вид та призначення.

Для визначення взаємозв’язку умов конкуренції, чинників конкурентоспроможності та стратегій конкурентоспроможності підприємства німецький економіст Х.Вільдеман запропонував тест-таблицю (рис.2) [5].

^ Тип стратегії

Фокусування

Диферент­ціація

Лідерство
у витратах


Особливості ринку

Різноманітність продуктів на ринку

+

++

0

Великий розмір ринку

0

+

++

Темпи зростання ринку

++

+

0

Мінливість попиту

++

++

0

Значення факторів крнкурентоспроможності

Витрати

0

+

++

Сервіс

++

+

0

Якість

+

++

0

Гнучкість

++

++

0

Випередження в нововведеннях

++

++

+Умовні позначення: ++ - фактор має велике значення для даного типу стратегії, + - середнє значення, 0 - невелике значення

Рис.2. Тест-таблиця Х.Вільдемана.
2. Пошук нових сегментів. Основні питання. Зозулев и его рыночная стратегия стр 390-391

3. Методи структурного аналізу ринку. Їх стисла загальна характеристика.

Под анализом рынка понимается сбор, сведение в систему и анализ числовых показателей, касающихся рынка и продаж. Благодаря этому становится ясной ситуация со сбытовой деятельностью в прошлом и выявляются сложившиеся на рынке тенденции и проблемы. В качестве цели ставится разработка сбытовой политики на предстоящий период.

Различают три вида анализа рынка:

^ I. Анализ рынка в целом и положения предприятия на нём, масштаб рынка, доля на рынке, анализ претензий потребителей  и т.д.

Изменения, выявленные при анализе, представляются и систематизируются следующим способами.
1. Аналитическими таблицами изменений: Cоздается несколько таблиц изменений ситуаций на рынке с выбором сочетаний  факторов и показателей. В сжатой форме описываются: Потребитель и его запросы, продаваемая продукция, конкуренты, тенденции реализации продукции на рынке в целом.
^ 2. Составление карты позиционирования. В соответствии с целями выбираются соответствующие характеристики для откладывания их по вертикальной и горизонтальным осям и определяется место предприятия на рынке по каждой группе продукции.
3. ^ Анализ с помощью расчета фактических показателей сбыта и с использованием временных рядов (тенденций, сезонности и т.д.) Когда в условиях резких изменений маркетинговой обстановки фактические показатели сбыта не растут должным образом, необходимо взглянуть на них  с новой точки зрения.

Анализ с использованием временных рядов есть по существу метод , при котором происходит сравнительный анализ данных за долговременный период и выявление тренда в изменении этих показателей с течением времени.

^ II. Анализ по классам ABC. Метод разделения важных и не важных данных из огромного объёма сведений о показателях продаж по отдельным видам продукции и отдельным категориям Потребителей (1).

^ III. Анализ с помощью гипотез, высказываемых ответственными сотрудниками  предприятия и экспертами.
4. Чотири стадії диверсифікації компанії. Стисла характеристика. Переваги та недоліки

диверсифікації. Старостина зозул стр 73-74 (но тут оч мало)
1   2   3   4   5   6

Похожие:

1. Промисловий маркетинг. Суть, визначення та завдання. Природа споживчої поведінки на промисловому ринку. Факторы =>поведение потребителей на промышленном рынке icon1. Промисловий маркетинг. Суть, визначення та завдання. Природа споживчої...
Промышленный маркетинг – совокупность всех видов мероприятий, связанных с маркетингом товаров: продукции, услуг, цб, на промышленном...

1. Промисловий маркетинг. Суть, визначення та завдання. Природа споживчої поведінки на промисловому ринку. Факторы =>поведение потребителей на промышленном рынке icon3. Социальные классы и поведение потребителей 19
Модуль поведение потребителей и маркетинг тема Значение и содержание поведения потребителей 2

1. Промисловий маркетинг. Суть, визначення та завдання. Природа споживчої поведінки на промисловому ринку. Факторы =>поведение потребителей на промышленном рынке iconУчебно-методическое пособие по курсу "Поведение потребителей" для...
Цель: состоит в изучении механизма поведения потребителей на рынках потребительской продукции и товаров производственно-технического...

1. Промисловий маркетинг. Суть, визначення та завдання. Природа споживчої поведінки на промисловому ринку. Факторы =>поведение потребителей на промышленном рынке iconСущность маркетинга и его роль в системе управл
Второй подход: маркетинг– практическая деятельность по продвижению продукта на рынке. Третий: маркетинг рассматривается как философия...

1. Промисловий маркетинг. Суть, визначення та завдання. Природа споживчої поведінки на промисловому ринку. Факторы =>поведение потребителей на промышленном рынке iconВизначення культури, її сутність
Адаптаційна функція культури в системах: "суспільство природа" "індивід суспільство"

1. Промисловий маркетинг. Суть, визначення та завдання. Природа споживчої поведінки на промисловому ринку. Факторы =>поведение потребителей на промышленном рынке icon2 Суть метода динамического программирования
Ричардом Беллманом: «Оптимальное поведение обладает тем свойством, что каковы бы ни были первоначальные состояние и решение в начальный...

1. Промисловий маркетинг. Суть, визначення та завдання. Природа споживчої поведінки на промисловому ринку. Факторы =>поведение потребителей на промышленном рынке iconВопросы к экзамену по туроперейтингу возникновение бизнеса туроперейтинга...
Возникновение бизнеса туроперейтинга на туристском рынке. Внешние и внутренние факторы туроперейтинга

1. Промисловий маркетинг. Суть, визначення та завдання. Природа споживчої поведінки на промисловому ринку. Факторы =>поведение потребителей на промышленном рынке icon1. Этика специалиста социально-культурной сферы и туризма
Основные категории этики как науки. Содержание понятия «мораль», «нравственность». Факторы, под влиянием которых складывается комплекс...

1. Промисловий маркетинг. Суть, визначення та завдання. Природа споживчої поведінки на промисловому ринку. Факторы =>поведение потребителей на промышленном рынке iconФирма (предприятие) в системе экономических отношений. Производственная...
Теория производства объясняет поведение производителя в условиях рыночной экономики. Она позволяет понять процессы формирования индивидуального...

1. Промисловий маркетинг. Суть, визначення та завдання. Природа споживчої поведінки на промисловому ринку. Факторы =>поведение потребителей на промышленном рынке icon2. поведение потребителей
Когда нужда достигает достаточного уровня интенсивности, она становится мотивом, вызывающим определенные действия человека

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов