N o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
НазваниеN o r m a t I v î n c o n s t r u c ţ I i
страница1/30
Дата публикации01.12.2013
Размер1.79 Mb.
ТипДокументы
zadocs.ru > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30R E P U B L I C A


M O L D O V A


N O R M A T I V Î N C O N S T R U C Ţ I IINSTALAŢII DE GAZE

SISTEME DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR
NCM G.05.01 – 2006

(МСН 4.03-01 – 2003)
EDIŢIE OFICIALĂ


ADAPTAT la condiţiile Republicii Moldova de ing. N. Eremencov,

ing. P. Eremeev
ACCEPTAT de comitetul tehnic CT-C G.01 „Reţele şi echipamente aferente construcţiilor”


Preşedinte:

ing. N. Eremencov
SA „Gradient-Co”


Secretar:

ing. I. Safonov
SA „Gradient-Co”


Membri:

ing. N. Eremencov

ing. P. Eremeev

SA „Gradient-Co”

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului

ing.^ P. Zariţchi
IP „Gazproiect”APROBAT
de Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova; prin ordinul nr. 42 din 6 septembrie 2006, cu aplicare din

01 noiembrie 2006.Odată cu intrarea în vigoare a prezentului normativ în construcţii se abrogă normativele:

- сниП 2.04.08-87 cu modificările № 1 MD din 1994 г., № 2 MD din 1995 г., № 3 MD din 2002 г., № 4 MD din 2003 г., № 5 MD din 2003 г., № 6 MD din 2004 г.;

- сниП 3.05.02-88 modificările № 1 MD din 1995 г., № 2 MD din 1997 г.

 ACDT 2006
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentului normativ în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ACDT.


Содержание

Cuprinsul


Preambul naţional V

Введение VI

Prefaţă VII

Предисловие VIII

1.Область применения 1

1.Domeniul de aplicare 1

2.Нормативные ссылки 1

2.Referinţe 1

^ 3.Термины и определения 1

3.Termeni şi definiţii 1

4.Общие требования к газораспределительным системам 2

4.Condiţii generale faţă de siste-mele de distribuţie a gazelor 2

5.Наружные газопроводы 9

5.Conducte exterioare de gaze 9

5.1.Общие положения 9

5.1.Dispoziţii generale 9

5.2.Подземные газопроводы 12

5.2.Conducte subterane de gaze 12

5.3.Надземные газопроводы 14

5.3.Conducte supraterane de gaze 14

5.4.Пересечение газопроводами водных преград и оврагов 16

5.4.Intersecţiile cu conductele de gaze a obstacolelor acvatice şi ravenelor 16

5.5.Пересечения газопроводами железнодорожных, трамвайных путей и автомобильных дорог 19

5.5.Intersecţiile cu conductele de gaze a căilor ferate, liniilor de tramvai şi a drumurilor auto 19

5.6.Дополнительные требования к газопроводам в особых природ-ных и климатических условиях 21

5.6.Condiţii suplimentare faţă de conductele de gaze în condiţii naturale şi climaterice deosebite 21

5.7.Восстановление изношенных подземных стальных газопро­водов 22

5.7.Restabilirea conductelor de gaze subterane din oţel uzate 22

^ 6.Газорегуляторные пункты и установки 24

6.Puncte şi instalaţii de reglare a presiunii gazelor 24

6.1.Общие положения 24

6.1.Dispoziţii generale 24

6.2.Требования к ГРП и ГРПБ 24

6.2.Cerinţe faţă de SRG şi SRGB 24

6.3.Требования к ШРП 27

6.3.Cerinţe fată de SDRG 27

6.4.Требования к ГРУ 28

6.4.Cerinţe faţă de IRG 28

6.5.Оборудование ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ 28

6.5.Utilajul SRG, SRGB, SDRG şi IRG 28

^ 7.Внутренние газопроводы 30

7.Conducte interioare de gaze 30

8.Резервуарные и баллонные установки сжиженных угле­водородных газов 33

8.Instalaţii de rezervoare şi de butelii cu hidrocarburi de gaze lichefiate 33

8.1.Резервуарные установки 33

8.1.Instalaţii de rezervoare 33

8.2.Баллонные групповые и индиви­дуальные установки 36

8.2.Instalaţiile de butelie în grup şi individuale 36

^ 9.Газонаполнительные стан­ции (пункты) сжиженных уг­леводородных газов 40

9.Staţii (puncte) de umplere cu hidrocarburi de gaze lichefiate 40

9.1.Общие положения 40

9.1.Dispoziţii generale 40

9.2.Размещение зданий и сооруже­ний ГНС 41

9.2.Amplasarea clădirilor şi construcţiilor SUC 41

9.3.Резервуары для СУГ 42

9.3.Rezervoare pentru HGL 42

9.4.Оборудование объектов СУГ 61

9.4.Utilarea obiectelor HGL 61

^ 10.Контроль строительства и приемка выполненных ра­бот 67

10.Controlul construcţiei şi recepţia lucrărilor executate 67

10.1.Общие положения 67

10.1.Prevederi generale 67

10.2.Внешний осмотр и измерения 68

10.2.Examinarea superficială şi măsurările 68

10.3.Механические испытания 69

10.3.Încercări mecanice 69

10.4.Контроль физическими мето­дами 71

10.4.Control prin metode fizice 71

10.5.Испытания газопроводов 78

10.5.Încercările conductelor de gaze 78

Приложение А (информационное). Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки 87

Anexa A (informativă). Lista documentelor normative la care se fac referinţe 87

^ Приложение Б (обязательное). Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы 90

Anexa B (obligatorie). Actul de recepţie a obiectului finisat de construcţie din sistemul de distribuţie a gazelor 92

Приложение C. Библиография 94

^ ANEXA C BIBLIOGRAFIE 83

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Добавить документ в свой блог или на сайт
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов