E мінералізації При микроскопии поперечного среза корня установлено наличие перидермы и годичных колец в древесине, что указывает на принадлежность корня растению … A
Скачать 361.95 Kb.
НазваниеE мінералізації При микроскопии поперечного среза корня установлено наличие перидермы и годичных колец в древесине, что указывает на принадлежность корня растению … A
Дата публикации20.02.2014
Размер361.95 Kb.
ТипДокументы
zadocs.ru > Химия > Документы
Крок 1 Фармація

Фармацевтична ботаніка

АНАТОМІЯ
Насіння льону використовують в медицині як обволікаючий засіб, завдяки здатності

вторинних оболонок до …

A * Ослизнення

B Окорковіння (опробковения)

C Гумозу

D Здерев’яніння (одревеснения)

E Мінералізації
При микроскопии поперечного среза корня установлено наличие перидермы и годичных

колец в древесине, что указывает на принадлежность корня растению …

A Древесному голосеменному

B Травянистому двудольному

C Древесному двудольному

D Травянистому однодольному

E Древесному однодольному

5

Изучение онтогенеза главного корня показало, что он формируется из …

A Зародышевого корешка семени

B Апикальной меристемы

C Перицикла

D Латеральной меристемы

E Интеркалярной меристемы

6

Стареющий корнеплод редиса менее сочный, запасающая ксилема становится

пористой и твердеет в результате значительного разростания и одревеснения …

A Сосудов

B Паренхимы

C Лубяных волокон

D Ситовидных трубок

E Клеток-спутниц

7

Под эпидермой листа рассмотрена зеленая ткань, состоящая из живых, удлиненных,

плотно сомкнутых клеток, ориентированных перпендикулярно поверхности органа. Эта

паренхима …

A палисадная

B рыхлая

C складчатая

D запасающая

E воздухоносная

8

При микроскопии игловидного листа распознана типичная для хвои голосеменных

паренхима мезофилла. Она …

A складчатая

B столбчатая

C губчатая

D складчатая и столбчатая

E столбчатая и губчатая

9

В эпидерме листа рассмотрены комплексы, включающие попарно сближенные

полулунные клетки с хлоропластами. Это ...

A Устьица

B Гидатоды

C Трихомы

D Эфиромасличные железки

E Чечевички
Анатомо-гистохимический анализ черешка показал, что под эпидермой расположены

живые паренхимные клетки с целлюлозными оболочками, утолщенными

тангентальными стенками, параллельных поверхности органа. Это…

A Пластинчатая колленхима

B Уголковая колленхима

C Рыхлая колленхима

D Губчатая паренхима

E Столбчатая паренхима
При первинній будові кореня запасні поживні речовини відкладаються в…

A *мезодермі

B екзодермі

C перициклі

D ендодермі

E центральному осьовому циліндрі

14

Фелоген утворюється з перициклу або основної тканини, що набуває меристематичної

активності. Назвіть до якого типу тканин відноситься фелоген.

A *твірна

B покривна

C видільна

D механічна

E провідна

15

Для якої тканини характерні пропускні клітини, що знаходяться в корені первинної будови?

A *ендодерма

B перицикл

C мезодерма

D центральний осьовий циліндр

E екзодерма

16

За морфологічними ознаками досліджувана трав’яниста рослина відповідає конвалії

звичайній. Для додаткового підтвердження цього була проведена мікроскопія листка і

здійснювали пошук кристалічних включень: ...

A *рафідів

B поодинокі кристалів

C друзів

D стилоїдів

E кристалічного піску

17

Наявність білкових включень виявляють за допомогою кольорових реакцій. Зокрема, реакцією, при якій під дією концентрованої азотної кислоти білки при нагріванні забарвлюються в колір …

A *яскраво-жовтий

B червоний

C оранжевий

D фіолетовий

E синій
У однодольных растений конечные продукты метаболизма часто представлены многими

игольчатыми кристаллами оксалата кальция, собранными в пачки, это:

A *Рафиды

B Друзы

C Стилоиды

D Двойничковые кристаллы

E Кристаллический песок

24

При фотосинтезе в хлоропластах растительной клетки образуется кратковременно существующий крахмал, который быстро гидролизуется до глюкозы. Такой крахмал называется:

A *Первичный

B Вторичный

C Транзиторный

D Оберегаемый

E Запасной
Вторичное анатомическое строение корень двудольного растения приобретает в зоне:

A *Проведения и укрепления

B Корневых волосков

C Роста и дифференцировки

D Деления

E Корневого чехлика

28

При микроскопии поперечного среза корня двудольного растения, сделанного в зоне

всасывания, обнаружили ряд клеток с линзовидными опробковевшими утолщениями –

поясками Каспари, это клетки:

A *Эндодермы

B Экзодермы

C Мезодермы

D Перицикла

E Центрального цилиндра

29

У цветковых растений мужским гаметофитом является:

A *Пыльцевое зерно

B Плодолистик

C Зародышевый мешок

D Семязачаток

E Нуцеллус
До складу пластид входять пігменти, які виконують функції антиоксидантів і являють

собою провітаміни А. Ці пігменти називаються:

A * Каротиноїди

B Виключно хлорофіли

C Каротиноїди і хлорофіли

D Антохлори

E Антоціани
На возраст дерева указало количество годичных колец прироста в ...

A * древесине

B лубе

C пробке

D сердцевине

E первичной коре
Розглянувши підземний орган Poligonatum odoratum виявлено, що він розміщений

горизонтально, рівномірно потовщений з вузлами та міжвузлами і округлими

вдавленнями, має верхівкову бруньку. Отже це …

A *Кореневище.

B Головний корінь.

C Коренеплід.

D Коренева бульба.

E Підземний столон.
У складі м’якоті плода груші звичайної Pyrus communis виявлено групу паренхімних клітин

з товстими оболонками та щілиновидними порами. Це свідчить, що ці клітини відносяться до…

A *Склереїд.

B Кутової коленхіми.

C Судин.

D Волокон.

E Трахеїд.
Внаслідок дії розчину метиленового синього на зріз кореня алтеї лікарської помітне

голубе або синє забарвлення, що свідчить про наявність…

A *Слизу

B Глікогену

C Крохмалю

D Інуліну

E Ліпідів
Покривна тканина коренів складається з клітин із тонкими целюлозними оболонками і

виростами – кореневими волосками. Ця тканина …

A *ризодерма (епіблема)

B перидерма

C плерома

D фелодерма

E периблема
Під час мікроскопічного дослідження стебла рослини виявлено провідні пучки закритого

типу, що дифузно (безсистемно) розташовані у центральному циліндрі. Така будова

провідної системи притаманна....

A * Односім’ядольним

B Моховидним.

C Хвощевидним.

D Двосім’ядольним.

E Папоротеподібним.
До складу цієї частини первинної будови кореня входять клітини які мають пояски Каспарі, які просочені суберином . До якої тканини первинної будови кореня відносяться ці клітини?

A * Ендодерма

B Мезодерма

C Екзодерма

D Епіблема

E Перицикл

102

Діагностичною ознакою цього органу є наявність первинної ксилеми, яка радіально

розташується в центрі з двома - п’ятьма променями. Назвіть цей орган.

A * Корінь

B Стебло

C Листок

D Квітка

E Плід
Який вид основної тканини (за функціями) характерний для надземних органів

сукулентів, зокрема кактусових?

A *Водозапасаюча (гідропаренхіма)

B Аеренхіма (повітроносна паренхіма)

C Крохмаленосна паренхіма

D Складчаста паренхіма

E Губчаста паренхіма
При дослідженні деревини хвойної рослини встановлено, що вона складається з клітин з

загостреними кінцями і здерев’янілими оболонками, які мають облямовані пори. Отже,

ця тканина хвойних представлена лише:

A *Трахеїдами.

B Судинами.

C Ситовидними трубками.

D Клітинами супутницями.

E Луб’яними волокнами.
При исследовании срезов осевого органа было установлено, что основной обьем

занимает центральный цилиндр, в котором беспорядочно расположены закрытые

коллатеральные проводящие пучки. Это свидетельствует, что данный орган -

A стебель однодольного растения

B стебель двудольного растения

C корень однодольного растения

D корень двудольного растения

E корневище двудольного растения
К органическим соединениям растительной клетки неуглеводной природы относят:

A *Воска

B Пектины

C Инулин

D Клетчатку

E Слизь

126

В эпидерме листка обнаружены клетки, содержащие цистолиты. Наличие цистолитов

характерно для растений семейства:

A * Крапивные

B Капустные

C Бобовые

D Пасленовые

E Маковые
При мікроскопічному аналізі фрагменту сировини виявлено прозенхімні клітини, оболонки яких мали окаймовані (облямовані) пори. Для яких тканин властиві такі клітини?

A *Провідних

B Механічних

C Запасаючих

D Покривних

E Твірних
1

Клітини серцевини стебла з великими міжклітинниками, паренхімні, живі, з тонкою

пористою оболонкою. Ця тканина -

A *Основна

B Провідна

C Твірна

D Механічна

E Покривна
3

Окорковіння клітинних оболонок пов'язано з накопиченням в них …

A *Суберину

B Целюлози

C Кутину

D Лігніну

E Мінеральних солей

4

При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що

цитоплазму від клітинної оболонки відділяє ...

A * Плазмалема

B Тонопласт

C Гіалоплазма

D Ендоплазматична сітка

E Ядерна оболонка

5

Мікроскопічними дослідженнями епідерми листків рослин родини Глухокропивові

(Губоцвітні) встановлено, що обидві побічні клітини продихів розташовані

перпендикулярно до продихової щілини. Такий продиховий апарат -

A * Діацитний

B Парацитний

C Анізоцитний

D Аномоцитний

E Тетрацитний

6

Исследованиями установлено,что восходящий транспорт воды и растворенных

минеральных веществ обеспечивают….

A Сосуды и трахеиды

B Ситовидные трубки

C Древесинные волокна

D Уголковая колленхима

E Лубные волокна
11

В утворенні бічних коренів головна роль належить …

A * Перициклу

B Прокамбію

C Камбію

D Апікальній меристемі

E Інтеркалярній меристемі

12

Для кореневищ папоротеподібних характерні провідні пучки, в центрі яких знаходиться

ксилема, а флоема оточує її з усіх сторін. Такий пучок - …

A * Концентричний центроксилемний

B Концентричний центрофлоемний

C Радіальний

D Колатеральний

E Біколатеральний

13

Кореневищам однодольних рослин (конвалії) притаманні провідні пучки, в яких в центрі

пучка розташована флоема, а ксилема її оточує з усіх сторін. Як такий пучок називається:

A *Концентричний центрофлоемний

B Концентричний центроксилемний

C Біколатеральний

D Радіальний

E Колатеральний
15

При мікроскопічному дослідженні поперечного зрізу хвоїнки сосни виявлено, що мезофіл

складається з клітин, які мають багато хлоропластів і звивисті клітинні оболонки. Отже він утворений паренхімою

A * складчастою

B губчастою

C палісадною

D запасною

E водносною

16

Мікроскопічне дослідження хвоїнки голонасінних показало, що під епідермою розташований шар товстостінних клітин, який виконує захисну і механічну функцію, це так звана ...

A *гіподерма

B кристалоносна обкладка

C ендодерма

D коленхіма

E склеренхіма

17

В складчастій паренхімі хвоїнки ялини виявлені порожнисті утворення, які заповнені живицею і вистелені з середини живими тонкостінними секреторними клітинами. Ці структури - …

A *смоляні ходи

B молочники

C гідатоди

D залозки

E нектарники
21

На зубцях листкової пластинки спостерігається виділення краплин води через постійно

відкриту щілину між двома замикаючими клітинами епідерми. Ця структура є

A *гідатодою

B нектарником

C осмофором

D клейким волоском

E головчастм волоском

22

Встановлено, що у рослин утворення вторинного запасного крохмалю відбувається в …

A *амілопластах

B хлоропластах

C хромопластах

D олеопластах

E протеопластах

23

Потовщення стебла здійснюється за рахунок функціонування …

A *латеральних меристем

B апікальних меристем

C раневих меристем

D інтеркалярних меристем

E ендодерми

24

При мікроскопічному аналізі фрагментів кореневища виявлені центроксилемні провідні

пучки, наявність яких може свідчити про приналежність рослини до ...

A *Папоротей

B Однодольних

C Дводольних

D Голонасінних

E Водоростей

25

На срезах екзокарпия апельсина выявлены крупные полости без четко выраженных

внутренних границ, образованные разрушенными секреторными клетками, то есть …

A * лизигенные вместилища

B схизогенные вместилища

C схизолизигенные каналы

D членистые млечники

E нечленистые млечники

26

При микроскопическом исследовании листа на поверхности эпидермы обнаружен

толстый слой жироподобного вещества - …

A * кутина

B суберина

C кремнезема

D лигнина

E хитина

27

При микроскопии листа выявлены поверхностные структуры, состоящие из длинной

ножки и многоклеточной головки с секретом, которые являются …

A * железистыми волосками

B кроющими волосками

C всасывающими волосками

D защитными эмергенцами

E гидатодами
29

З'ясовано, що бічні корені закладуються ендогенно і розвиваються в результаті активності …

A * Перициклу

B Апікальної меристеми

C Фелогену

D Камбію

E Прокамбію

30

В деревині сосни ефірні олії накопичуються в ходах, які з середини вислані шаром

секреторних клітин. Такі структури - …

A * Схізогенні вмістища

B Членисті молочники

C Нечленисті молочники

D Лізигенні вмістища

E Залозки
32

При действии на кончик корня раствором Люголя в клетках корневого чехлика обнаружили …

A * оберегаемый крахмал

B сложные белки

C жирные масла

D инулин

E гликоген

33

При микроскопии стебля цветкового растения во флоэме обнаружена вся совокупность

гистологических элементов флоэмы, а именно, ситовидные трубки ...

A *с клетками спутницами, лубяные волокна

B без клеток-спутниц, древесинные волокна

C с альбуминовыми клетками, древесинные волокна

D с клетками спутницами, древесинные волокна

E без альбуминовых клеток, древесинные волокна
37

Клетки с крупной центральной вакуолью, которая ограничена тонопластом, заполнена

клеточным соком и часто содержит кристаллические включения, характерны для …

A *растений

B животных

C цианобактерий

D грибов

E водорослей
39

На продольном срезе корня одуванчика распознаны трубчатые структуры с густым

белым секретом. Местами они связаны между собой боковыми ответвлениями. Это …

A *членистые млечники с анастомозами

B членистые млечники без анастомозов

C нечленистые неветвящиеся млечники

D лизигенные каналы

E схизогенные ходы

40

При микроскопическом анализе корня установлено, что его строение первичное, клетки

эндодермы с подковообразными утолщениями, проводящий пучок центрального

цилиндра радиальный, лучей ксилемы более шести. Такое строение корня характерно

для растений …

A * покрытосеменных однодольных

B покрытосеменных двудольных

C голосеменных хвойных

D голосеменных гнетовых

E папоротникообразных
44

При микроскопическом изучении корня в зоне всасывания обнаружен один проводящий пучок, в котором участки ксилемы и флоэмы чередуются по радиусам. Можно сделать вывод, что тип пучка ...

A * радиальный

B коллатеральный

C биколлатеральный

D центроксилемный

E центрофлоэмный
47

При микроскопии стебля цветкового растения во флоэме обнаружен комплекс таких

гистологических элементов: ситовидные трубки с клетками спутницами, лубяные

волокна, лубяная паренхима, что характерно для ...

A *Покрытосеменные

B Голосеменные

C Папоротникообразные

D Плаунообразные

E Хвощеобразные

48

При микроскопии стебля цветкового растения обнаружена комплексная ткань,

включающая такие гистологические элементы: ситовидные трубки с клетками

спутницами, лубяные волокна, лубяную паренхимау, что характерно для ...

A Флоэмы

B Ксилемы

C Перидермы

D Корки

E Эпидермы

49

Микроскопия эпидермы листа однодольного растения показала, что устьичный комплекс

имеют четыре побочные клетки. Следовательно, тип устьичного аппарата…

A *тетрацитный

B диацитный

C анизоцитный

D аномоцитный

E парацитный
51

При обработке растительных клеток флороглюцином с конц. серной кислотой их

оболочки приобрели малиново-красное окрашивание, что указывает на их …

A * одревеснение

B опробковение

C ослизнение

D кутинизацию

E минерализацию

52

При микроспическом исследовании выявлена ткань, состоящая из прозрачных живых клеток с утолщенными наружными кутинизированными клеточными стенками, устьицами, трихомами. Эта ткань - …

A * Эпидерма

B Перидерма

C Корка

D Ризодерма

E Веламен
55

Определяется ткань, для клеток которой характерно: ядро относительно крупное,

цитоплазма густая без вакуолей, митохондрии и рибосомы многочисленные,

эндоплазматическая сеть слабо развита, пластиды в стадии пропластид, эргастические

вещества отсутствуют. Эта ткань - …

A *меристема

B эпитема

C эндосперм

D перисперм

E эпидерма
57

При изучении стебля древесного растения выявлена покровная ткань, представляющая

собой совокупность перидерм – это:

A *корка

B эпидерма

C эпиблема

D ризодерма

E экзодерма

58

На срезе осевого органа выявлен комплекс, состоящий из феллогена и его производных

– пробки и феллодермы. Эта ткань - …

A *перидерма

B колленхима

C склеренхима

D эпиблема

E эпидерма
60

При микроскопии корня обнаружены корневые волоски, которые представляют собой

выросты клеток …

A *эпиблемы

B эпидермы

C эндодермы

D экзодермы

E мезодермы

61

На поперечном срезе осевого органа обнаружен проводящий пучок, в котором флоэма и

ксилема расположены отдельными участками, чередующимися по радиусу. Определите

тип проводящего пучка и орган…

A *пучок - радиальный, орган – корень первичного строения

B пучок - центроксилемный, орган – корневище папоротника

C пучок - центрофлоемный, орган – корневище однодольных

D пучок - колатеральный закрытый, орган – стебель однодольного

E пучок – колатеральный открытый, орган – стебель двудольных

^ 62

Зелені пігменти рослин, за участю яких відбувається фотосинтез, містяться в …

A * хлоропластах;

B амілопластах;

C хромопластах;

D протеопластах;

E мітохондріях

63

Серед продуктів життєдіяльності протопласту виявлені гроноподібні (кистевидные)

зростки кристалів карбонату кальцію, тобто ...

A * цистоліти;

B поодинокі кристали;

C рафіди;

D стилоїди;

E друзи.

64

Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину

вторинного походження, що утворилась в наслідок поділу клітин …

A * фелогену;

B прокамбію;

C камбію;

D перициклу;

E протодерми

65

В перидермі стебла багаторічної рослини виявлені сочевички, які утворюються завдяки

діяльності ...

A * фелогену

B фелодерми

C камбію

D корової паренхіми

E прокамбію
72

Фізіологічними дослідженнями встановлено, що транспорт продуктів фотосинтезу забезпечують…

A *Ситовидні трубки

B Судини

C Трахеїди

D Паренхими

E Луб’яні волокна

73

Мікроскопія осьового органу показала, що між вторинними флоемою і ксилемою є шар

живих тонкостінних, щільно-зімкнених, дещо видовжених клітин, що складають...

A *Камбій

B Прокамбій

C Фелоген

D Перицикл

E Перидерма

74

При мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є...

A *Молочниками

B Секреторними залозками

C Лізіченними вмістищами

D Секреторними клітинами

E Схигогенними канальцями
77

В проводящих пучках стебля между вторичной флоэмой и вторичной ксилемой

расположена меристематическая ткань - …

A *камбий

B прокамбий

C феллоген

D перицикл

E дерматоген
81

Микроскопическими и гистохимическими методами в клетках корневища купены обнаружены рафиды. Это …

A *игольчатые кристаллы оксалата кальция

B звездчатые кристаллы оксалата кальция

C одиночные кристаллы оксалата кальция

D одиночные кристаллы карбоната кальция

E игольчатые кристаллы карбоната кальция
88

На поверхностных препаратах листа ландыша майского в идиобластах мезофилла

хорошо различимы пучки игловидных кристаллов. Это - …

A *рафиды

B цистолиты

C друзы

D одиночные кристаллы

E стилоиды

89

В центральном цилиндре корневища различимы закрытые коллатеральные, а также

центрофлоэмные проводящие пучки, что позволяет предположить принадлежность

растения к классу ...

A однодольных

B двудольных

C папоротниковидных

D хвощевидных

E плауновидных
94

В изучаемых клетках имеется ядро, нет хлоропластов, в цитоплазме запасается

гликоген, а оболочка содержит хитин. Следовательно, это клетки ...

A * гриба

B лишайника

C водоросли

D высшего растения

E цианобактерии

95

На срезе корня Helianthus annuus выявлено вторичное пучковое строение, значит срез

сделан в зоне ...

A *укрепления и проведения

B роста и растяжения

C всасывания

D делящихся клеток

E корневого чехлика.
98

При изучении срезов стебля Tilia cordata в коре выявлены плотные тяжи лубяных

волокон в составе ...

A *твердого луба

B мягкого луба

C весенней древесины

D пластинчатой колленхимы

E сердцевинных лучей
100

При микроскопическом исследовании растительной клетки установлено, что хорошо

развитая система тилакоидов характерна для:

A * Внутренней мембраны хлоропластов

B Внешней мембраны хлоропластов

C Внутренней мембраны митохондрий

D Внешней мембраны митохондрий

E Внутренней мембраны пропластид
105

В перезрілих соковитих плодах відбулось руйнування міжклітиннох речовини і

роз'єднання клітин в наслідок ...

A * Мацерації

B Лігніфікації

C Мінералізації

D Ослизнення

E Гумозу

106

В результаті обробки рослинного мікропрепарату розчином Судан III оболонки клітин

забарвилися у рожевий колір, що свідчить про наявність в них:

A * Суберину

B Целюлози

C Лігніну

D Пектину

E Геміцелюлози
117

При микроскопии поперечного среза корневища однодольного растения было

установлено, что клетки внутреннего слоя первичной коры имеют подковообразные

утолщенния оболочек. Эта ткань - …

A Эндодерма

B Феллоген

C Экзодерма

D Перицикл

E Эпиблема

119

При микроскопии осевого органа растения выявлена покровная ткань, состоящая из

феллогена, пробки и феллодермы. Эта ткань - ...

A Перидерма

B Эпидерма

C Перицикл

D Колленхима

E Эпиблема

120

При исследовании поперечного среза корня в проводящей зоне видно заложение и

формирование из перицикла…

A Боковых корней

B Трихом

C Придаточных корней

D Корневых волосков

E Корневого чехлика
122

При микроскопии осевого органа между вторичной флоэмой и вторичной ксилемой

выявлено узкое кольцо живых, мелких, уплощенных, тонкостенные, плотносомкнутых

клеток, составляющих ...

A камбий

B прокамбий

C феллоген

D перицикл

E протодерма
129

Який тип провідних пучків притаманний для усіх зон кореня односім'ядольних рослин?

A * Радіальний.

B Центрофлоемний.

C Центроксилемний.

D Біколатеральний.

E Колатеральний.
19

При микроскопии стебля обнаружена комплексная ткань, состоящая из ситовидных

трубок с клетками спутницами, лубяных волокон и лубяной паренхимы. Это…

A Флоэма

B Пери дерма

C Пробка

D Эпидерма

E Ксилема
91

После воздействия хлор-цинк-йода утолщенные бесцветные клеточные оболочки

колленхимы стали фиолетовыми. Значит, оболочки ...

A * целлюлозные

B лигнифицированные

C кутинизированные

D минерализованные

E суберинизованные

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

E мінералізації При микроскопии поперечного среза корня установлено наличие перидермы и годичных колец в древесине, что указывает на принадлежность корня растению … A iconЛабораторная работа № Решение нелинейных уравнений заданным методом
На первом этапе производится отделение корней – поиск интервалов, в которых содержится только по одному корню. Второй этап решения...

E мінералізації При микроскопии поперечного среза корня установлено наличие перидермы и годичных колец в древесине, что указывает на принадлежность корня растению … A iconПри микроскопическом исследовании поперечного среза вегетативного...
При микроскопическом исследовании поперечного среза вегетативного органа обнаружена перидерма, хорошо развитая запасающая паренхима,...

E мінералізації При микроскопии поперечного среза корня установлено наличие перидермы и годичных колец в древесине, что указывает на принадлежность корня растению … A iconРазличие арифметического корня и корня уравнения второй степени....
Иррациональные уравнения. Различие арифметического корня и корня уравнения второй степени. Иррациональные уравнения и неравенства,...

E мінералізації При микроскопии поперечного среза корня установлено наличие перидермы и годичных колец в древесине, что указывает на принадлежность корня растению … A iconПрограмма для вычисления квадратного корня
Паради́гма программи́рования — это совокупность идей и понятий, определяющая стиль написания программ

E мінералізації При микроскопии поперечного среза корня установлено наличие перидермы и годичных колец в древесине, что указывает на принадлежность корня растению … A iconАлгоритм соционической профориентации
...

E мінералізації При микроскопии поперечного среза корня установлено наличие перидермы и годичных колец в древесине, что указывает на принадлежность корня растению … A iconАнализа III курс, 5 семестр 2009/2010 учебного год
Метод итерации решения численных уравнений (алгоритм, поведение погрешности вблизи корня)

E мінералізації При микроскопии поперечного среза корня установлено наличие перидермы и годичных колец в древесине, что указывает на принадлежность корня растению … A iconОн же переселил тысячи греков в Азию. Везде на своем пути он основывал...
В романе Терри Пратчетта упоминается корень икса, лекарство из которого помогает при различных заболеваниях. Впрочем, вместо корня...

E мінералізації При микроскопии поперечного среза корня установлено наличие перидермы и годичных колец в древесине, что указывает на принадлежность корня растению … A iconВопросы к экзамену по линейной алгебре 2012г. Преподаватель: Авдеев Иван Федорович
...

E мінералізації При микроскопии поперечного среза корня установлено наличие перидермы и годичных колец в древесине, что указывает на принадлежность корня растению … A icon«Алгебраические выражения»
Алгебраическое выражение, содержащее операции извлечения корня из переменной или возведение переменной в рациональную степень, не...

E мінералізації При микроскопии поперечного среза корня установлено наличие перидермы и годичных колец в древесине, что указывает на принадлежность корня растению … A iconПеречень теоретических заданий для сдачи экзамена по учебной дисциплине...
Перечислите функции корня, виды корневых систем, отличия корневых систем однодольных и двудольных растений

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов