Ленинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет имени А. А. Жданова б. С. Жаров датское произношение (учебное пособие)
НазваниеЛенинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет имени А. А. Жданова б. С. Жаров датское произношение (учебное пособие)
страница9/9
Дата публикации06.03.2014
Размер1.09 Mb.
ТипУчебное пособие
zadocs.ru > Литература > Учебное пособие
1   2   3   4   5   6   7   8   9

74

^ Продолжение табл.

1

2

3

4

5

6


[o:]

В нескольких словах

høne [hö:nэ], gøre [gö:rэ]


[o]

В отдельных словах (обычно перед n, m, r, и после r)

rønne [rönэ] søn [sðn]

øg
[Di]
В конце слова и перед согласным

røg [roi']

øj
[Di]
Во всех положениях

halløj [ha'loi]

øv
[öu]
В конце слов и перед согласным

søvnig [söuni]


[øu]

В отдельных словах

øvrig [øuri]

o

а
[э:]
\ Во всех случаях

måle [mэ:lэ]

[o']
[o]
hånd [hon']
75


Т^ РАНСКРИБИРОВАННЫЕ ТЕКСТЫ I

2

76


Т^ РАНСКРИБИРОВАННЫЕ ТЕКСТЫ В ОРФОГРАФИИ

1

Der var så dejligt ude på landet; det var sommer! Kornet stod gult, havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik storken på sine lange, røde ben og snakkede ægyptisk, for det sprog havde han lært af sin moder. Rundt om ager og eng var der store skove, og midt i skovene dybe søer; jo der var rigtignok dejligt derude på landet! Midt i solskinnet lå der en gammel herregård med dybe kanaler rundt om, og fra muren og ned til vandet voksede store skræppeblade, der var så høje, at små børn kunne stå oprejste under de største; der var lige så vildsomt derinde, som i den tykkeste skov, og her lå en and på sin rede; hun skulle ruge sine små ællinger ud, men nu var hun næsten ked af det, fordi det varede så længe, og hun sjældent fik visit; de andre ænder holdt mere af at svømme om i kanalerne, end at løbe op og sidde under et skræppeblad for at snadre med hende.

Endelig knagede det ene æg efter det andet; "Pip! pip!" sagde det; alle æggeblommerne var blevet levende og stak hovedet ud.

"Rap! rap" sagde hun, og så rappede de sig alt hvad de kunne, og så til alle sider under de grønne blade, og moderen lod dem se så meget de ville, for det grønne er godt for øjnene.

"Hvor dog verden er stor!" sagde alle ungerne; ti de havde nu rigtignok ganske anderledes plads, end da de lå inde i ægget.

^ H. C. Andersen. «Den grimme ælling».

2

Studiet av fonetik har både teoretisk og praktisk betydning. Den som søger at danne sig en forestilling om sprogets væsen og natur, kan ikke undvære indsigt i lydenes væsen og natur; de er den ene, den mod yderverdenen vendte side av sproget.

77

Sprog er tale, og tale forudsætter lyd; uden lyd er sprog i den form hvori vi kender og benytter det, rent ud utænkeligt. Uden lydlære derfor ingen for ståen av sproget, som det virker og bruges den dag i dag. — Fuldt så uundværlig er fonetikken for den historiske sprogforskning. Uden historisk lydlære kan sproghistorie overhovedet slet ikke blive til; men lydhistorie uden fonetisk indsigt kan kun blive værdiløs papirviden. Mange ting i sprogenes historie kan ved fonetikkens hjælp fremstilles på en simpel overskuelig måde, hvor den ufonetiske betragtningsmåde kun ser indviklede enkeltheder uden indre sammenhæng. Fonetiske iagttagelser over lydforskelle i nærstående dialekter i nutiden eller over den måde hvorpå børn tilegner sig deres modersmål, kan kaste værdifuldt lys over mangt og meget i sprogenes udvikling i fjerne tider.

^ O. Jespersen. «Modersmålets fonetik».

3

A. — Goddag!

B. — Goddag. Hvad ønsker De?

A. — Jeg ville gerne have et halvt rugbrød og et franskbrød.

B. — Værsgo.

A. — Так.

B. — Var der ellers noget?

A. — Ja, jeg skulle også have nogle stykker wienerbrød eller en kringle. Hvad koster den der?

B. —Den koster en krone. Vi har også en større til halvanden krone.

A. — Tak, jeg tror, jeg må have denne her. Vi skal have gæster i aften, så jeg må hellere få nogle flødeskumskager også. Dem synes min mand så godt om.

B. — Vi har også en meget lækker lagkage til to og en halv krone. De kan også godt få enkelte stykke af den store lagkage med chokoladeovertræk.

A. — Nej, tak; denne gang tror jeg, jeg vil nøjes med flødeskumskagerne.

B. — Småkager?

A. — Hvad behager?

B. — Småkager! Vi har nogle lækre vanillekranse, der lige er kommet ud af ovnen.

A. — Det lyder godt. Lad mig bare få et halv pund af dem også. Men så skal jeg heller have mere i dag. Hvor meget bliver alt dette?

B. — Tak, det bliver syv kroner og 75 øre.

A. — Værsågo, her er en tier.

B. — Tak, to kroner og 25 øre tilbage. Værsågod.

A. —Так. Farvel!

B. — Farvel og tak.

H. A. Koefoed. «Teach yourself Danish».

78

^ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Общая фонетика. Фонетика русского языка. Методика преподавания фонетики

Брызгунова Е. А. Практическая фонетика и интонация русского языка. М., 1963.

Грамматика русского языка, т. I. Фонетика и морфология. М., Изд. АН СССР, 1953.

Дикушина О. И. Фонетика английского языка. М., 1952.

Зиндер Л. Р. Общая фонетика. Л., 1960.

Матусевич М. И. Введение в общую фонетику, изд. 2-е. Л., 1948.

Никонова О. Н. Фонетика немецкого языка, изд. 3-е. М., 1958.

Сунцова И. П. Вводный курс фонетики немецкого языка, изд. 2-е. М., 1958. -

Щерба Л. В. Фонетика французского языка, изд. 7-е. М., 1963.

Boyanus S. C. Russian pronunciation. London, 1955.

Фонетика датского языка

Andersen Р. og L. Нjelmslеv. Fonetik, særtryk af Nordisk lærebog for talepædagoger. Kbh., 1961.

Arnholtz A. und C. A. Reinhold. Einführung in das dänische Lautsystem mit Schallplatten. Berlin—Leipzig, 1936.

Bo A. Tonegangen i dansk rigsmål. Kbh., 1933.

Diderichsen P. Danish Pronunciation, Key to Grammophone Record, 2. udgave. Kbh., 1953.

Fischer-Jørgensen E. Almen fonetik, 3. udgave. Kbh., 1960.

Forchhammer J. Den menneskelige stemme. Kbh., 1920.

Forchhammer V. Taleøvelser. Kbh., 1927.

Hansen Aa. Udtalen i moderne dansk. Kbh., 1956.

Jespersen O. Modersmålets fonetik, 3. udgave, 3. optryk. Kbh., 1961.

К r o m a n E. Musikalsk akcent i dansk. Kbh., 1947.

Martinet A. La phonologie du mot en danois. Bulletin de la Société de linguistique de Paris. 1937, 2. Paris.

Martinet A. Nature phonologique du stød danois. Bulletin de la Société de linguistique de Paris. 1934, Paris.

Smidt Sv. Bidrag til løsning af problemer vedrørende stødet i dansk rigssprog. Kbh., 1944.

Словари датского языка (с указанием произношения)

Henningsen Н. Taschenwörterbuch der dänischen und deutschen Sprache. Berlin, 1956.

M o 1 d e B. Dansk-svensk ordbok. Stockholm, 1958.

Ordbog over det danske sprog, grundlagt af Dahlerup, bb. I—XXVII. Kbh., 1918-1954.

79

80

^ УКАЗАТЕЛЬ ДАТСКИХ ЗВУКОВ 1


1 Цифрами обозначены пункты книги.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Предисловие 3

Введение 5

Особенности фонетического строя датского языка 7

Звуки датского языка 10

Чередование звуков 44

Слог и слогоделение 46

Ударение 47

Интонация 52

Графика и орфография. Правила чтения . 61

Транскрибированные тексты 75

Транскрибированные тексты в орфографии ...... 77

Список литературы ........... 79

Указатель датских звуков 80
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Ленинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет имени А. А. Жданова б. С. Жаров датское произношение (учебное пособие) iconБактерийные и вирусные препараты для профилактики, лечения и диагностики...
Московский ордена ленина и ордена трудового красного знамени медицинский институт имени И. М. Сеченова

Ленинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет имени А. А. Жданова б. С. Жаров датское произношение (учебное пособие) iconВ. В. Орлов материя, развитие, человек 7 4 0 6 5 5
Пермский ордена трудового красного знамени государственный университет им. А. М. Горького

Ленинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет имени А. А. Жданова б. С. Жаров датское произношение (учебное пособие) iconВсесоюзное ордена ленина и ордена красного знамени добровольное общество...
Впервые приступающих к освоению прыжков, спортсменов- парашютистов всех категорий и уровней подготовки, парашютную подготовку постоянного...

Ленинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет имени А. А. Жданова б. С. Жаров датское произношение (учебное пособие) iconЭтнопедагогика
Государственное унитарное предприятие ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Государственного комитета Российской...

Ленинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет имени А. А. Жданова б. С. Жаров датское произношение (учебное пособие) iconГастроли брянского областного ордена трудового красного знамени театра...

Ленинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет имени А. А. Жданова б. С. Жаров датское произношение (учебное пособие) iconСтатья известного исследователя древнерусской архитектуры В. П. Выголова...
Московскому ордена трудового Красного Знамени Архитектурному Институту посвящается

Ленинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет имени А. А. Жданова б. С. Жаров датское произношение (учебное пособие) iconПравила техники безопасности на судах морского флота рд 31. 81. 10-91
Разработаны: Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом морского...

Ленинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет имени А. А. Жданова б. С. Жаров датское произношение (учебное пособие) iconОрден Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги»
Весной 1942 г была поставлена задача срочно разработать и представить на утверждение проект ордена, который мог получить особо отличившийся...

Ленинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет имени А. А. Жданова б. С. Жаров датское произношение (учебное пособие) iconОдесский ордена трудового красного знамени институт инженеров морского флота
Инструктаж проводится преподавателем, о чем делается отметка в журнале лабораторных работ. Студенты, не прошедшие инструктаж по охране...

Ленинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет имени А. А. Жданова б. С. Жаров датское произношение (учебное пособие) iconИнструкция № д-1 9 /09 по применению дезинфицирующего средства «оптимакс проф»
«Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена Федерального...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов