Стислий конспект теми
Скачать 187.23 Kb.
НазваниеСтислий конспект теми
Дата публикации24.12.2013
Размер187.23 Kb.
ТипКонспект
zadocs.ru > Психология > Конспект

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4.

ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІМета: поглиблення, розширення та закріплення отриманих на лекційних заняттях знань про темперамент, характер, здібності; самостійна робота щодо застосування на практиці засвоєних методів саморозвитку та корекції цих властивостей.


Алгоритм практичного заняття

І. Питання для самостійної роботи:

1.1. Поняття про темперамент, його види.

1.2. Характер, його акцентуація.

1.3. Здібності та їх класифікація.
ІІ. Експериментальне дослідження

 1. Виявлення акцентуацій (тест Шмишека) (виконується самостійно)

 2. Методика «Як поєднуються ваші характери?» (Основы психологии. Практикум/ Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: «Феникс», 1999. - С.279), (виконується самостійно).


ІІІ. Рекомендована література

 1. Література зі списку.

 2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций.-М.: «Юрайт» 2002.-336с.

 3. А. Михайлов. Из истории характера // Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. М., 1990

 4. Р.С. Немов. Психологія. Основи загальної психології: У 2т. – Т. I. – М., 1994.


^ СТИСЛИЙ КОНСПЕКТ ТЕМИ

 1. Поняття про темперамент, його види.

Темперамент характеризує динамічну сторону психічних реакцій людини - їх темп, швидкість, ритм, інтенсивність.

Темперамент - індивідуально-своєрідна, природно-обумовлена сукупність динамічних проявів психіки.

Темперамент - індивідуально своєрідні властивості психіки, означаючі динаміку психічної діяльності людини, що однаково проявляють у різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотивів і залишаються майже незмінними в процесі життя.

Вчення про темперамент засновано давньогрецьким лікарем Гіппократом. Згідно з його гуморальної теорії виділяється чотири типи темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік.

Проблемою темпераменту займалися такі вчені, як Гален (римський лікар), І. П. Павлов, І. Кант, П. Ф. Лесгафт і т.д.

Розрізняють такі основні властивості темпераменту: сензитивність, реактивність, пластичність, ригідність, резистентність, екстравертність, інтровертність.

Психологічна характеристика типів темпераменту визначається наступними основними його властивостями:

Сензитивность -

Реактивність -

Активність -

Темп реакції -

Екстраверсія - інтроверсія –

Емоційна збудливість –


 1. ^ Характер, та його акцентуація

Характер - це сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, що складається і проявляється в діяльності й у спілкуванні, обумовлюючи типові для індивіда способи поведінки.

Риси характеру

Інтелектуальні риси характеру

Емоційні риси характеру

Вольові риси характеру
В системі відносин особистості виділять чотири групи рис характеру, що утворюють симптомокомплекси:

Риси, що характеризують ставлення людини до інших людей, до колективу, до суспільства:

Риси, що показують ставлення людини до праці, до своєї справи:

Риси, що показують, як людина ставиться до самого себе:

Риси, що характеризують ставлення людини до речей:
Властивості характеру (якісна вираженість характеру)

Ступінь глибини

Цілісність характеру

Ступінь стійкості

Активність-

Сила характеру

Кількісна вираженість характеру
^ Акцентуація характеру

Поняття "акцентуація" вперше ввів німецький психіатр і психолог, про-Професор неврологічної клініки Берлінського університету Карл Леонгард. Їм же розроблена і описана класифікація акцентуацій особистості.

Акцентуація характеру, по Леонгардом, це щось проміжне між психопатією і нормою. На його думку акцентуйовані особистості - це не хворі люди, це здорові індивіди зі своїми індивідуальними особливостями. Акцентуйовані характери залежать не від природно-біологічних властивостей, а від факторів зовнішнього середовища, які накладають відбиток на спосіб життя даної людини.

^ Акцентуація характеру - це крайні варіанти норми як результат підсилення його окремих рис.
Виділяються такі найважливіші типи акцентуації характеру:

Інтровертивний тип

Екстравертивний тип

Гіпертимний тип

Засрягаючий тип

Емотивний тип

Педантичний тип

Тривожний тип

Циклоідний тип

Демонстративний тип

Збуджений тип

Дистимний тип

Екзальтований тип


 1. ^ Здібності та їх класифікація.

Здібності – одне з найбільш відомих і загальних психологічних понять.

Визначення, яким користувались у 18-19 ст., є таке: «Здібності – це такий рівень розвитку загальних і спеціальних знань, вмінь та навичок, що забезпечують успішність виконання людиною різних видів діяльності».

Сьогодні найчастіше користуються визначенням який акцентує увагу на наступних ознаках здібностей:

по-перше, здібності – це індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від другої;

по-друге, до здібностей відноситься лише те, що має відношення до успішності виконання певної діяльності, чи декількох видів діяльності;

по-третє, здібності не зводяться до знань, вмінь, навичок, що вже набуті людиною, хоча і обумовлюють легкість та швидкість їх надбання.

Таким чином, чим більш розвинена у людини здібність, тим успішніше вона оволодіває діяльністю і виконує її, а сам процес оволодіння і відповідна діяльність дається людині суб’єктивно легше порівняно з навчанням або працею у тій сфері, до якої вона не має здібностей.

Здібності можуть бути якісними і кількісними
Класифікація здібностей:

Загальні елементарні здібності

Спеціальні елементарні здібності

Загальні складні здібності

Спеціальні складні здібності
Виділяють такі рівні здібностей: репродуктивний і творчий.
^ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Выявление акцентуаций (тест Шмишека)

В основе теста-опросника лежит концепция акцентуированных личностей К.Леонгарда.

Тест содержит 10 шкал, которые реализованы в виде перечня из 88 вопросов, предполагающих один из двух вариантов ответов: «да» и «нет».
ВОПРОСЫ

1. Ты обычно спокоен, весел?

2. Легко ли ты обижаешься, огорчаешься?

3. Легко ли ты можешь расплакаться?

4. Много ли раз ты проверяешь, нет ли ошибок в твоей работе?

5. Такой ли ты сильный, как твои одноклассники?

6. Легко ли ты переходишь от радости к грусти и наоборот?

7. Любишь ли ты бывать главным в игре?

8. Бывают ли дни, когда ты без всяких причин на всех сердишься?

9. Серьезный ли ты человек?

10. Всегда ли ты стараешься добросовестно выполнять задания учителей?

11. Умеешь ли ты выдумывать новые игры?

12. Скоро ли ты забываешь, если ты кого-нибудь обидел?

13. Считаешь ли ты себя добрым, умеешь ли сочувствовать?

14. Бросив письмо в почтовый ящик, проверяешь ли ты рукой, не застряло ли оно в прорези?

15. Стараешься ли ты быть лучшим в школе, в кружке, в спортивной секции?

16. Когда ты был маленьким, ты боялся грозы, собак?

17. Считают ли тебя ребята чересчур старательным и аккуратным?

18. Зависит ли твое настроение от домашних и школьных дел?

19. Можно ли сказать, что большинство твоих знакомых тебя любят?

20. Бывает ли у тебя неспокойно на душе?

21. Тебе обычно немного грустно?

22. Переживая горе, случалось ли тебе рыдать?

23. Тебе трудно долго оставаться на одном месте?

24. Борешься ли ты за свои права, когда с тобой поступают несправедливо?

25. Приходилось ли тебе когда-нибудь стрелять из рогатки кошек?

26. Раздражает ли тебя, когда занавес или скатерть висят неровно?

27. Когда ты был маленьким, ты боялся оставаться один дома?

28. Бывает ли так, что тебе весело или грустно без причины?

29. Ты — один из лучших учеников в классе?

30. Часто ли ты веселишься, дурачишься?

31. Легко ли ты можешь рассердиться?

32. Чувствуешь ли ты себя иногда очень счастливым?

33. Умеешь ли ты веселить ребят?

34. Можешь ли ты прямо сказать кому-то все, что ты о нем думаешь?

35. Боишься ли ты крови?

36. Охотно ли ты выполняешь школьные поручения?

37. Заступаешься ли ты за тех, с кем поступили несправедливо?

38. Тебе неприятно войти в пустую темную комнату?

39. Тебе больше по душе медленная и точная работа, чем быстрая и не такая точная?

40. Легко ли ты знакомишься с людьми?

41. Охотно ли ты выступаешь на утренниках, вечерах?

42. Ты когда-нибудь убегал из дому?

43. Ты когда-нибудь расстраивался из-за ссоры с ребятами, учителями настолько, что не мог пойти в школу?

44. Кажется ли тебе жизнь тяжелой?

45. Можешь ли ты даже при неудаче посмеяться над собой?

46. Стараешься ли ты помириться, если ссора произошла не по твоей вине?

47. Любишь ли ты животных?

48. Уходя из дома, приходилось ли тебе возвращаться, чтобы проверить, не случилось ли чего-нибудь?

49. Кажется ли тебе иногда, что с тобой или твоими родными должно что-то случиться?

50. Твое настроение зависит от погоды?

51. Трудно ли тебе отвечать в классе, даже если ты знаешь вопрос?

52. Можешь ли ты, если сердишься на кого-то, начать драться?

53. Нравится ли тебе быть среди ребят?

54. Если тебе что-то не удается, можешь ли ты прийти в отчаяние?

55. Можешь ли ты организовать игру, работу?

56. Упорно ли ты стремишься к цели, даже если на пути встречаются трудности?

57. Плакал ли ты когда-нибудь во время просмотра кинофильма, чтения грустной книги?

58. Бывает ли тебе трудно уснуть из-за каких-нибудь забот?

59. Подсказываешь ли ты или даешь списывать?

60. Боишься ли ты пройти вечером один по темной улице?

61. Следишь ли ты за тем, чтобы каждая вещь лежала на своем месте?

62. Бывает ли с тобой, что ложишься спать с хорошим настроением, а просыпаешься с плохим?

63. Свободно ли ты чувствуешь себя с незнакомыми ребятами (в новом классе, лагере)?

64. Бывает ли у тебя головная боль?

65. Часто ли ты смеешься?

66. Если ты не уважаешь человека, можешь ли ты вести себя с ним так, чтобы он этого не замечал (не показывать своего неуважения)?

67. Можешь ли ты сделать много разных дел за один день?

68. Часто ли с тобой бывают несправедливы?

69. Любишь ли ты природу?

70. Уходя из дома или ложась спать, проверяешь ли ты, заперта ли дверь, выключен ли свет?

71. Боязлив ли ты, как ты считаешь?

72. Меняется ли твое настроение за праздничным столом?

73. Участвуешь ли ты в драматическом кружке, любишь ли ты считать стихи со сцены?

74. Бывает ли у тебя без особой причины угрюмое настроение, при котором ни с кем не хочется разговаривать?

75. Бывает ли, что ты думаешь о будущем с грустью?

76. Бывают ли у тебя неожиданные, переходы от радости к тоске?

77. Умеешь ли ты развлекать гостей?

78. Подолгу ли ты сердишься, обижаешься?

79. Сильно ли ты переживаешь, если горе случилось у твоих друзей?

80. Станешь ли ты из-за ошибки, помарки переписывать лист в тетради?

81. Считаешь ли ты себя недоверчивым?

82. Часто ли тебе снятся страшные сны?

83. Возникало ли у тебя желание прыгнуть в окно или броситься под машину?

84. Становится ли тебе веселее, если все вокруг веселятся?

85. Если у тебя неприятности, можешь ли ты на время забыть о них, не думать о них постоянно?

86. Ты внезапно можешь стать несдержанным и вести себя развязно?

87. Обычно ты немногословен, молчалив?

88. Мог бы ты, участвуя в драматическом представлении, настолько войти в роль, что при этом забыть, что ты не такой, как на сцене?

Ключ

Подсчитайте итоговые баллы при помощи таблицы (по 1 баллу за совпадение с ключом в третьей колонке и умножьте на коэффициент)Тип акцентуации
Коэффициент

Итоговые баллыГипертимный

Да: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77,

3


Тревожный

Да: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82, Нет: 5

3


Дистимный

Да:21, 43, 44, 75, 87, Нет: 30, 53, 65

3


Педантичный

Да: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80,83, Нет: 36,

2


Возбудимый

Да: 3, 8, 20, 31, 42, 52, 64, 74,

3


Эмотивный

Да: 9, 13, 35, 47, 57, 69, 79, Нет: 25,

3


Застревающий

Да: 2, 10, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81, Нет: 12, 46, 59

2


Демонстративный

Да: 7, 15, 19, 29, 41, 63, 66, 73, 85, 86, 88, Нет: 51

2


Циклотимный

Да: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84

3


Экзальтированный

Да: 22, 32, 54, 76

6
1) Гипертимный (гиперактивный) — чрезмерно приподнятое настроение, всегда весел, разговорчив, очень энергичен, самостоятелен, стремится к лидерству, рискам, авантюрам, не реагирует на замечания, игнорирует наказания, теряет грань недозволен­ного, отсутствует самокритичность. Важнейшими особенностями гипертимов являются их большая подвижность, активность, склонность к озорству, неугомонность, общительность, болтливость. В учебном процессе все это проявляется в виде неусидчи­вости и недисциплинированности. Поведение гипертимов очень часто вызывает неудовольствие и резкую реакцию педагогов. Делинквентность гипертимов обусловлена не столько антисоциальными установками, сколько легкомыслием, гиперактивностью, реакцией группирования и склонностью к риску.

2) Тревожный (психастенический) — пониженный фон настроения, опасения за себя, близких, робость, неуверенность в себе, крайняя нерешительность, долго переживает неудачу, сомневается в своих действиях.

3) Дистимичный — постоянно пониженное настроение, грусть, замкнутость, немногословность, пессимистичность, тяготятся шумным обществом, с сослуживцами близко не сходятся. В конфликты вступают редко, чаще являются в них пассивной стороной.

4) Педантичный — выраженная занудливость в виде «переживания» подробностей, на службе способны замучить посетителей формальными требованиями, изнурят домашних чрезмерной аккуратностью.

5) Возбудимый — повышенная раздражительность, несдержанность, агрессивность, угрюмость, занудливость, но возможны льстивость, услужливость (как маскировка). Склонность к хамству и нецензурной брани или молчаливости, замедленности в беседе. Активно и часто конфликтуют. Возбудимый тип характеризуется импульсивностью поведения, неконтролируемыми побуждениями, нетерпимостью к замечаниям.

6) Эмотивный (эмоциональный) — чрезмерная чувствительность, ранимость, глубоко переживают малейшие неприятности, излишне чувствительны к замечаниям, неудачам, поэтому у них чаще печальное настроение. Представители этой акцентуации часто считают, что «их не понимают», чувствуют свою изоляцию и отчужденность, эмоциональную депривацию, остро реагируют на любые оплошности в поведении педагогов, родителей, склонны к побегам из дома.

7) Застревающий — «застревает» на своих чувствах, мыслях, не может забыть обид, «сводит счеты», служебная и бытовая несговорчивость, склонность к затяжным склокам, в конфликтах чаще бывают активной стороной. Концентрация на обиде влекут за собой часто не только проблемы в личных взаимоотношениях, но и сказываются на отношении к предмету, на успеваемости. Отношение к предмету («люблю — не люблю, нравится — не нравится») опосредовано отношением ученика к педагогу. Устойчивость аффекта и обидчивость проявляются у застревающего акцентуанта и во взаимоотношениях со сверстниками, приводит к желанию отомстить. Эта месть может быть достаточно тонкой, отсроченной по времени. Работа по психопедагогической коррекции застревающего акцентуанта может проводиться по поводу конкретной ситуации обиды, по изменению отношения к конкретной ситуации или к конкретному человеку. Распространенность застревающей акцентуации в группе делинквентов составляет 24%, или 5-6 ранговое место. Педагоги не обращают внимание на ярко выраженную застревающую акцентуацию, а ведь часто представителями этого типа являются учащиеся с асоци­альной направленностью, с выраженной социальной дезадаптацией.

8) Демонстративный — выражено стремление быть в центре внимания и добиваться своих целей любой ценой: слезы, обморок, скандалы, болезни, хвастовства, наряди, необычное увлечение, ложь. Легко забывают о своих неблаговидных поступках. Следует быть осторожным в разоблачении фантазий и выдумок демонстративных акцентуантов. Угроза неминуемого разоблачения, раскрытия обмана часто невыносима для «демонстративной» личности — реакции могут быть самые разные и опасные: побеги из дома, уходы из школы, попытки суицида и другие действия, свидетельствующие о стремлении любым способом превратить выдумку в реальность. Девушки демонстративной акцентуации часто афишируют свои реальные и мнимые сексуальные связи, свой опыт общения с юношами, но в результате провоцируют насильственные действия юношей, часто оказываются жертвой изнасилования.

9) Циклотимный — общительность циклически меняется (высокая в период повышенного настроения, и низкая в период подавленности).

10) Экзальтированный (лабильный) — очень изменчивое настроение, эмоции ярко выражены, повышенная отвлекаемость на внешние события, словоохотливость, влюбчивость.

^

Тест «Как совмещаются ваши характеры»


Предстоящее обследование слишком кратко и уже потому поверхностно. Не отнеситесь к нему чересчур всерьез. Это исследование можно проводить и в тех случаях, если вы просто друзья, и в тех случаях, если вас связывает нечто большее чем дружба. Оно может показать, что вы и ваш партнер — «трудная пара». Но не забывайте, что отношения людей диалектичны. «Трудную» пару подчас связывают даже более сильные, бурные чувства, чем гармоничную пару. Поэтому основная задача обследования — способствовать откровенному обмену мнениями двух людей друг о друге.

На предложенные высказывания вы можете ответить «Верно для меня» (2 балла за каждый такой ответ), «Бывает по-разному» (1 балл), «Неверно для меня» (0 баллов).
Высказывания

1) Для меня легче спросить дорогу у прохожих, чем искать ее по схеме.

2) Я люблю выбирать и покупать цветы.

3) Я стараюсь заводить знакомства, которые могут принести практическую пользу.

4) По-моему, лучше действовать, чем размышлять.

5) Меня раздражает неряшливый почерк или небрежно выполненная работа.

6) По-моему, лучше смена горестей и радостей, чем однообразная жизнь.

7) Думаю, что нет ничего такого, о чем нельзя было бы рассказать близкому человеку.

8) Считаю, что если у человека есть доброта и такт, значит, есть самое главное.

9) Мне нравится подшутить над тем, кто кажется не очень умным.

10) Я люблю лыжные прогулки (или летом — заплывы) на достаточно длинную дистанцию.

11) Думаю, что человек, не умеющий солидно держаться, вряд ли наделен большим умом.

12) По-моему, чистая совесть важнее, чем материальные выгоды.

13) Думаю, что если с людьми обходиться мягко, они теряют чувство ответственности.

14) В пище мне необходимы изысканность и разнообразие.

15) Мне важно, что обо мне думают близкие, а мнение остальных меня мало волнует.

16) Мне нравится обсуждать прочитанную книгу, просмотренный фильм.
^ Обработка результатов

1) Посчитайте сумму баллов по «четным» высказываниям (2, 4, 6...).

2) Отдельно посчитайте свою сумму баллов по «нечетным» высказываниям (1,3, 5...).

3) Посчитайте сумму баллов по «четным» и «нечетным» высказываниям на основе ответов вашего партнера (подруги, друга, невесты, жены, жениха, мужа).

4) Сопоставьте свою «четную» сумму с аналогичной суммой «четных» высказываний вашего партнера.

Запишите разность между этими числами в виде значения М.

5) Точно так же сопоставьте «нечетные» суммы обоих партнеров. Запишите разность между этими числами в виде значения К.
Таблица ответов

Значения М

Значения К

Ответ

от 0 до 5

от 0 до 5

Вы гармоничная пара и схожи характерами

от 6 до 10

Вы гармоничная пара и неплохо дополняете друг друга по характеру

11 и выше

Вы гармоничная пара, но между вами неизбежны выяснения отношений из-за различий в характере; требуется терпение и желание понять друг друга

от 6 до 10

от 0 до 5

У вас возможны определенные трудности во взаимоотношениях, но они легко преодолимы при взаимном желании и терпимости

от 6 до 10

Трудности преодолимы, но только со временем

11 и выше

Трудности могут принять затяжной характер

11 и выше

от 0 до 5

Вы разные люди, но умеете быстро приходить к согласию

от 6 до 10

Вы трудная пара, но внушает надежду ваша взаимодополняемость во взглядах и интересах

11 и выше

Вы трудная параПитання для самоперевірки:

 1. Назвіть основні типи темпераменту.

 2. Як виявляється в поведінці кожен тип темпераменту.

 3. Що таке характер?

 4. Назвіть властивості характеру?

 5. Що становить структуру характеру?

 6. Назвіть провідні риси вашого характеру.

 7. Про що свідчить акцентуація характеру?

 8. Дайте визначення здібностей?

 9. Як на Вашу думку на розвиток здібностей впливають біологічні фактори?

 10. Як на Вашу думку на розвиток здібностей впливають соціальні фактори?

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Стислий конспект теми icon-
Ислама, над теми имамами, властителями, людьми, посвятившими себя Исламскому призыву, богобоязненными и праведными, которые последовали...

Стислий конспект теми icon-
Ислама, над теми имамами, властителями, людьми, посвятившими себя Исламскому призыву, богобоязненными и праведными, которые последовали...

Стислий конспект теми iconБилеты по обществознанию для 9 класса 2012-2013 г
В россии в процессе перехода к рыночной экономике разрыв между теми, кто разбогател, и теми, кто обеднел, резко увеличился. В результате...

Стислий конспект теми iconЭкзаменационные билеты для проведения итоговой аттестации выпускников...
В россии в процессе перехода к рыночной экономике разрыв между теми, кто разбогател, и теми, кто обеднел, резко увеличился. В результате...

Стислий конспект теми iconКонспект необходимо прислать по адресу urid
Конспект выполняется в электронном виде. Название файла должно содержать номер темы конспекта из списка и Вашу фамилию. Например,...

Стислий конспект теми iconКонспект Атлас по общей психологии подготовить конспект! К экзаменам! Ура!
Для самостоятельной проработки альбома таблиц и слс, а также рукописного словаря и конспекта по ключевым понятиям

Стислий конспект теми iconКонспект – 5 на выбор
Найти в дополнительной литературе объяснение следующим терминам и понятиям (подготовить конспект) – 5 на выбор

Стислий конспект теми iconКонспект лекций для студентов направления 070104 «Морской и речной транспорт»
Конспект лекций рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Судовождение» кгмту

Стислий конспект теми iconКонспект 2 контр. Раб
Конспект 4 раздела. ( за искл. 2 гл раздела программы социологического исследования)

Стислий конспект теми iconКонспект лекций Витебск 2010 министерство образования республики...
Конспект предназначен для самостоятельного изучения, подготовки к практическим занятиям и экзамену по экономической теории

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов